Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Anmäl eller sök tillstånd för enskilt avlopp

Du måste fylla i allt som är markerat med *

Kontaktuppgifter
Företag
(10 siffror)
Privatperson
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Annan än sökande
(10 siffror)
Annan än sökande
Fastighet
(exempel Uppsala 1:1)
Ge en kort beskrivning av vilken verksamhet som ska bedrivas i fastigheten.

Beskrivning av reningsanläggningen

När du söker tillstånd för enskilt avlopp måste du bifoga en beskrivning av anläggningen. Beskrivningen använder vi som underlag för beslut.
Läs om vad en beskrivning måste innehålla. 

Infiltration
Gäller endast moduler och kasetter
Markbädd
Gäller endast moduler och kasetter
Minireningsverk
Gäller endast moduler och kasetter
Prefabricerat markbädd
Gäller endast moduler och kasetter
Sluten tank
Annat
(Bifoga beskrivning enligt miljöförvaltningens anvisningar)
Ny slamavskiljare
Befintlig slamavskiljare
Kemfällning i slamavskiljare
Fosforfälla efter markbädd
Urin till sluten tank

Avloppsanläggningens placering

Annans mark
Gäller inte infiltration och sluten tank.
Annat
Grundare djup
(meter)
Ytterligare information
Annan
Skyddsavstånd
(meter)
(meter)
(meter)
(meter)
(meter)
Bifoga situationsplan

Situationsplan

När du söker tillstånd för enskilt avlopp måste du bifoga en karta över området – en så kallad situationsplan. Situationsplanen använder vi som underlag för beslut. Vi kan inte behandla din ansökan utan bifogad situationsplan.
Läs om hur du beställer en situationsplan och vad den måste innehålla. 

Bifoga situationsplan enligt miljöförvaltningens anvisningar.

Utförare

Kontaktuppgifter till entreprenör:

Övrig information

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera anmälan och tillstånd. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Datainspektionen.

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Kontakta miljöförvaltningen

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala