Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Anmäl eller sök tillstånd för enskilt avlopp

Du måste fylla i allt som är markerat med *

Kontaktuppgifter

Företag eller entreprenör som söker tillstånd ska bifoga en fullmakt från fastighetsägaren i formuläret. 

Här hittar du fullmakten som fastighetsägaren ska fylla i.

Företag
Bifoga fullmakt från fastighetsägaren.
Privatperson
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Blivande fastighetsägare
Fastighet
(exempel Uppsala 1:1)
Ge en kort beskrivning av vilken verksamhet som ska bedrivas i fastigheten.

Beskrivning av reningsanläggningen

När du söker tillstånd för enskilt avlopp måste du bifoga en beskrivning av anläggningen. Beskrivningen använder vi som underlag för beslut.
Läs om vad en beskrivning måste innehålla. 

När du söker tillstånd för enskilt avlopp måste du bifoga en beskrivning av anläggningen. Beskrivningen använder vi som underlag för beslut. Läs om vad en beskrivning måste innehålla.
Infiltration
Gäller endast moduler och kasetter
Markbädd
Gäller endast moduler och kasetter
Minireningsverk
Gäller endast moduler och kasetter
Prefabricerat markbädd
Gäller endast moduler och kasetter
Sluten tank
Annat
Till exempel produktblad, infiltration eller markbädd i genomskärning och uppifrån.
Ny slamavskiljare
Befintlig slamavskiljare
Kemfällning i slamavskiljare
Fosforfälla efter markbädd
Urin till sluten tank

Avloppsanläggningens placering

Annans mark
Gäller inte infiltration och sluten tank.
Annat
Skyddsavstånd (visa i situationsplanen)

Bifoga ritning och eventuellt beskrivning i situationsplanen.

Ange avstånd i meter
Ange avstånd i meter
Ange avstånd i meter
Ange avstånd i meter
Ange adress för grannfastigheter
Bifoga situationsplan

Situationsplan

När du söker tillstånd för enskilt avlopp måste du bifoga en karta över området – en så kallad situationsplan. Situationsplanen använder vi som underlag för beslut. Vi kan inte behandla din ansökan utan bifogad situationsplan.
Läs om hur du beställer en situationsplan och vad den måste innehålla. 

Bifoga situationsplan enligt miljöförvaltningens anvisningar.

Utförare

Kontaktuppgifter till entreprenör:

Övrig information

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera anmälan och tillstånd. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Kontakta miljöförvaltningen

För att handlägga ärenden som kräver underskrifter behöver vi vara på kontoret. På grund av gällande restriktioner minimerar vi antalet personer som är på plats samtidigt och därför kan viss väntetid på ärendena uppstå. Vi beklagar detta och hoppas på din förståelse. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress:

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala