Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Söka tillstånd eller göra en anmälan

För vissa typer av avloppsanläggningar behöver du söka tillstånd, för andra räcker det med att göra en anmälan. Du betalar en fast avgift för din ansökan. Läs om regler och avgifter.

 • Du ska alltid söka tillstånd för enskilt avlopp med WC. 
 • Du kan behöva söka tillstånd för avlopp med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) eller om du ska ändra i en befintlig anläggning.

Hör av dig till miljöförvaltningen om du är osäker på vad som gäller.

Sök via formulär eller blankett

För att skicka in din ansökan via formulär behöver du signera med bank-id. 
Om du inte har bank-id ansöker du via blankett.

Söker du åt annan person

Företag eller entreprenör som söker tillstånd åt annan person ska skicka med en fullmakt från fastighetsägaren.
Fullmakt som fastighetsägaren ska fylla i (PDF, 213 KB)

Handläggningstider

Vi har just nu många ansökningar så vi ber dig ha överseende med att det kan dröja 15-20 veckor innan vi kan börja handlägga ditt ärende. Vi kontaktar dig så snart en inspektör börjar med ditt ärende.

Om du har frågor kontakta miljöförvaltningens servicetelefon måndag-fredag 9.00–12.00, telefon 018-727 43 04. Välj alternativ 1 – enskilt vatten, avlopp eller strandskydd.

Anmäl eller sök tillstånd för enskilt avlopp via formulär
 • Så här ser processen ut för dig som ska söka tillstånd för enskilt avlopp:

  1. Kontakta en entreprenör
   Kontakta en konsult eller erfaren entreprenör som kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram ett underlag för din ansökan. 
   Exempel på entreprenörer och konsulter finns på avloppsguiden.se

  2. Välj typ av anläggning
   Tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars placering kan påverka ditt val. 
   Jämför typ av anläggning på avloppsguiden.se.

  3. Kontakta grannarna
   Om du söker tillstånd för att bygga en avloppsanläggning behöver du uppgifter om alla närliggande dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar (berg- eller jordvärme). Kontakta grannarna och be om uppgifterna innan du lämnar din ansökan.

  4. Ta fram beskrivning och situationsplan
   Om du söker tillstånd eller ska göra en anmälan för enskilt avlopp ska du bifoga en beskrivning av din planerade avloppsanläggning och en situationsplan.
   Se exempel på situationsplan och beskrivning.

  5. Gräv en provgrop
   Om du ska anlägga en markbaserad avloppslösning (till exempel markbädd, infiltration eller efterpolering) ska du gräva en två–tre meter djup provgrop som handläggare kan besiktiga. I vissa fall behöver du också göra en jordanalys för att kontrollera markens genomsläpplighet. Skicka provet för siktanalys eller be din entreprenör hjälpa dig med provtagning. Bifoga resultatet i din ansökan.
   Om hur och varför du ska gräva en provgrop och göra en siktanalys.
   Läs om hur du anlägger ett grundvattenrör.
   Läs om jordprov och siktanalys på avloppsguiden.se.
   Läs om provgropar på avloppsguiden.se.
 • Om du söker tillstånd eller ska göra en anmälan för enskilt avlopp ska du bifoga en beskrivning av din planerade avloppsanläggning och en situationsplan.

  Beskrivning av avloppsanläggningen

  Beskrivningen ska innehålla en ritning med mått över avloppsanläggningens tvär- och längdsektion, alternativt typritning eller produktblad. Det går bra att skicka in en handritad skiss.

  Exempelbilder på en infiltration

  Exempelbild över en tvärsektion.

  Exempelbild över en tvärsektion.

   

  Exempelbild över en tvärsektion.

  Exempelbild över en tvärsektion.

  Situationsplan (karta över området)

  Din situationsplan ska innehålla uppgifter om

  • fastighetsgränser
  • befintliga och planerade byggnader
  • placering av avloppsanläggning eller sluten tank
  • utsläppspunkt (för markbädd eller minireningsverk)
  • plats för slamtömning (avstånd bör inte överstiga 10 meter)
  • vattentäkter och energibrunnar inom 100 meter från den planerade anläggningen
  • närliggande avloppsanläggningar
  • marklutning
  • läget för provgrop
  • diken och vattendrag
  • fornminnen.

  Exempelbild

  Exempelbild över en situationsplan.

  Exempelbild över en situationsplan.

  Hämta kartunderlag för situationsplan

  I kommunkartan kan du hämta en grundkarta över din fastighet. I kartan kan du rita in ovanstående uppgifter. Det går också bra att rita för hand.

  Gör så här: 

  1. Gå till kommunkartan.
  2. Zooma in till din fastighet.
  3. Klicka sedan på utskriftsymbolen i verktygsfältet och spara som PDF.
  4. Rita in ovanstående uppgifter på PDF:en för hand eller med bildprogram.
  5. Bifoga bilden som situationsplan. 
 • När du lämnat in din ansökan ska du göra följande:

  1. Invänta beslut
   Miljöförvaltningen behandlar din ansökan eller anmälan. En handläggare kontaktar dig så snart de börjar arbeta med ditt ärende. Väntetiden varierar. När en handläggare har påbörjat ditt ärende tar det cirka sex-åtta veckor tills du får ett beslut om grannar behöver kontaktas. Om din ansökan inte är komplett blir handläggningstiden längre.

   Du måste vänta tills du fått ett skriftligt beslut innan du börjar bygga avloppsanläggningen. 

  2. Bygg avloppsanläggningen
   När du fått en skriftligt beslut kan entreprenören du anlitat börja bygga anläggningen. Det är viktigt att du bygger i enlighet med beslutet och fotograferar anläggningen under arbetets gång.

  3. Skicka in utförandeintyg och foton
   Tillsammans med beslutet om enskilt avlopp får du kopior på tillståndet och situationsplanen. Kopiorna ska du lämna till den entreprenör som du har anlitat. Ingen får bygga eller ändra en avloppsanläggning utan miljöförvaltningens tillstånd.

   Du får också ett utförandeintyg som entreprenören ska fylla i. Det gäller för alla typer av avloppsanläggningar – även sluten tank och minireningsverk. Tillsammans med protokollet ska entreprenören skicka in foton som tydligt visar hur anläggningen är byggd och att tillståndet har följts. Fotona ska skickas in digitalt till miljoforvaltningen@uppsala.se, märkt med diarienummer.

   Det är den som utfört anläggningen som ska fylla i intyget. Du som fastighetsägare ska intyga att du är medveten om vilken anläggning som är anlagd på din fastighet.

  Fyll i och skriv ut utförandeintyg för enskilt avlopp (PDF, 283 KB)

 • Du kan också ansöka via blankett. Fyll i blanketten, bifoga situationsplan och beskrivning av avloppsanläggningen och skicka till miljöförvaltningen. 

  Sök tillstånd för enskilt avlopp via blankett

  Skapa din egna situationsplan här:

  Gå till kommunkartan.

 • Regler och lagkrav

  Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning och försämra badvatten. Därför är det viktigt att din avloppsanläggning uppfyller kraven på rening av enskilt avlopp. 

  Läs om vilka regler och lagkrav som finns för enskilda avlopp.

  Vad det kostar

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för prövning av tillstånd och handläggning av anmälan. Kostnader för grävning, konsultarvode med mera tillkommer.

  Avgifter för handläggning av enskilda avloppsanläggningar och dispenser.

  Miljösanktionsavgift 

  Om du bygger en avloppsanläggning utan att först ha fått tillstånd från miljöförvaltningen kan du behöva betala en miljösanktionsavgift. Du kan söka tillstånd i efterhand om avloppsanläggningen uppfyller kraven och du kan visa det.

Kontakta miljöförvaltningen
Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Kampanjer

 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med vatten och avlopp

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.