Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Uppgifter om minireningsverk eller annan förtillverkad anläggning

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Kom ihåg att trycka på skicka när du granskat formuläret.

Kontaktuppgifter
Ange diarienumret som du fått i informationsbrevet.
Uppgifter om fastighet
Ange vem/vilket företag som äger fastigheten/fastigheterna.
Ange antal permanentboenden som är kopplade till anläggningen.
Ange antal fritidsbostäder som är kopplade till anläggningen.
Ange antal andra verksamheter som är kopplade till anläggningen.
Ange vad det är för typ av verksamheter som är kopplade till minireningsverket.
Uppgifter om anläggningen
Ange fabrikat och modell på anläggningen.
Ange antal personer som belastar anläggningen.
Ange när anläggningen togs i bruk.
Renas utgående vatten ytterligare? Till exempel via UV-brunn eller markbädd.
Ange var utsläppet sker.
Beskriv kontrollen.
Bilder på anläggningen

För att vi ska kunna göra en bedömning av din anläggning ska du skicka bilder. Alla komponenter i anläggningen måste vara synliga på bilderna. Bilderna ska ha tydliga beskrivande namn. Skicka bild på:

  • avloppsanläggningen övergripande.
  • inuti anläggningen utan lock ovanifrån. 
  • inuti eventuell fördelningsbrunn, luftningsrör och uppsamlingsbrunn.
  • utsläppspunkten. 
  • larmutrustningen till anläggningen. 
  • eventuell UV-brunn, fosforfilter eller fosforfälla.

E-posta eller skicka bilderna per post till miljöförvaltningen. Ange namn, telefonnummer och ditt diarienummer när du skickar bilderna.

E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se
Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera dina uppgifter inför tillsyn av minireningsverk eller annan anläggning. 

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.