Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Beställ utstakning

Innan du beställer ska du ha fått ett startbesked i ditt bygglovärende. I startbeskedet står om utstakning av behörig mättekniker är ett krav. 

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Dina kontaktuppgifter
Fyll i ÅÅ-MM-DD. Lämna fältet tomt om du vill bli kontaktad för att bestämma tidpunkt.

Vi ringer alltid upp dig innan utstakningen för att stämma av tidpunkt och förutsättningar för arbetet. Normalt utför vi en utstakning tidigast 3–5 arbetsdagar efter beställningen. För det krävs att underlag finns och att startbesked utfärdats i bygglovet. Under perioder med hög arbetsbelastning kan vi ibland behöva förlänga leveranstiden eller tacka nej till beställningen.

Till exempel telefonnummer till markentreprenör.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna utföra den beställda tjänsten. Det gör vi utifrån de rättsliga grunderna allmänt intresse och myndighetsutövning.

Vi delar uppgifterna med underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB).

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.