Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Beställ lägeskontroll

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Dina kontaktuppgifter

Det är lämpligt att göra inmätningen när formen till grunden är färdig.

Normalt utförs lägeskontrollen inom en till två veckor efter din beställning. Under perioder med hög arbetsbelastning kan vi ibland behöva förlänga leveranstiden eller tacka nej till beställningen. 

Du behöver inte vara med vid inmätningen. Vi utför uppdraget så snabbt vi kan och meddelar med en lapp när vi varit där. Om du ändå önskar vara med eller bestämma en tid skriver du det i beställningen så tar vi kontakt med dig.

Till exempel status för byggnationen, tidpunkt för gjutning och/eller husleverans. Om lägeskontrollen brådskar inför slutsamråd eller för slutbesked. Telefonnummer till entreprenör eller kontaktperson.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi  samlar in uppgifterna för att plan- och byggnadsnämnden ska få ett underlag för att kunna utföra beställd lägeskontroll. Det gör vi utifrån de rättsliga grunderna allmänt intresse och myndighetsutövning.

Vi delar uppgifterna med underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB).

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.