Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Beställ nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, baskarta med fältkontroll

Du kan använda nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och baskarta med fältkontroll som underlag för situationsplan. Du beställer underlag efter vilket ärende och vilken fastighet du har, läs mer om underlag för situationsplan

Leveranstiden är 3–5 veckor.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Kartorna levereras i formaten PDF och DWG.

Ett tips är att du kan använda Uppsala kommuns Kommunkarta för att ta fram en skiss. Sök på fastighet eller adress, skriv ut kartan i lämplig storlek till exempel 1:500 eller 1:1000. Glöm inte markera vilken fastighet det gäller och var du ska bygga.

Om din dator har ett skärmklippverktyg kan du använda det för att  ringa in var du ska bygga någonstans.

Du kan också skriva ut kartan och rita in var du ska bygga. Därefter kan du antingen skanna in eller ta ett foto av din ritning som du sedan bifogar i din beställning.

Sökande

Sökanden är betalningsansvarig.

(XXXXXX-XXXX)
Kontaktperson (om annan än sökanden)
Ytterligare information
Dina fakturauppgifter
(ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Beställning kostar enligt plan- och byggnadsnämndens taxa.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna leverera beställd karta. Det gör vi utifrån de rättsliga grunderna allmänt intresse och myndighetsutövning.

Vi delar uppgifterna med underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB).

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Kontakt vid frågor om kartor till situationsplan