Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

  Använd upp och nedåt-pil för att välja alternativ. Tryck enter för att söka på det valda alternativet.
  Alla
  Pågående
  Gällande (Laga Kraft)
  Läser in karta symbol Läser in karta
  Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

  Lista med detaljplaner sida 3

  1561 detaljplaner
  1. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P96/22

  2. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2005/26

   Att ändra detaljplanen så att bostadsbebyggelse tillåts där nuvarande plan endast tillåter samlings- och föreningslokaler. Eftersom planområdet redan...

  3. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 03-DAK-652

  4. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2008/32

   Planen syftar till att pröva möjligheterna till bostadsbebyggelse i ett centralt läge.

  5. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2007/25

   Planen syftar till att möjliggöra ett vårdboende med 80 enrumslägenheter samt tillagningskök och rehabiltieringsanläggning. Byggnadshöjden ökas från...

  6. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P87/11

  7. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2015/12

   Planen syftar till att upphäva den gällande tomtindelningen för att möjliggöra en avstyckning från fastigheten Berthåga 20:5. På de två ny tomterna...

  8. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2006/34

   Planläggningen syftar till att bereda plats för nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk samt ny tillfartsväg och gång- och cykeltunnel under Dag...

  9. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2006/38

   Planen möjliggör byggrätt för en ny entré till museet. Denna entré ska bl.a. inrymma informationsfunktioner under Linnéjubileet och kan på sikt även...

  10. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 03-BJÖ-647