Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2021-000760

Uppsala kommun Skolfastigheter AB önskar i en planläggning få prövat en ny permanent grundskola för drygt 400 barn. Dessutom behövs utrymme för ett nytt tillagningskök till skolan.

Planprocessen är i skede: Samråd
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om samråd

Datum för samråd

Dialogen är avslutad. Resultatet presenteras som en samrådsredogörelse och publiceras i granskningsskedet.

Välkommen på öppet hus med möjlighet att ställa frågor.

Datum: Tisdag 28 maj
Tid: 18.00-19.30
Plats: Gamla Uppsala skolas matsal, Vattholmavägen 95.
Hitta till Gamla Uppsala skola i karta

 

Kontakt

Elin Hedström 

Telefon:
018-727 40 88