Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380K-P2022/44

Detaljplanens syfte är att komplettera fastigheten Sävja 57:1 med ett flerbostadshus. Detaljplanen innebär ett bättre utnyttjande av marken då trafik- och parkeringsytor omdisponeras och istället möjliggörs fler bostäder i ett natur- och kollektivtrafiknära läge, samt inom det stora utvecklingsområdet för de sydöstra stadsdelarna.

Planområdet ligger i stadsdelen Sävja, cirka sju kilometer från Uppsala resecentrum och omfattar fastigheten Sävja 57:1 och en del av den kommunala fastigheten Sävja 1:55.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Kontakt

Annika Holma

Telefon:
018-727 73 15