Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2013-000314

Planområdet ligger i Länna, på norra sidan av väg 282 och östra sidan av Kalle Blanks väg, cirka 2 mil öster om centrala Uppsala.

Planens syfte är att möjliggöra cirka 150 bostäder, skola och förskola i ett större skogsområde i Länna.

Planprocessen är i skede: Samråd
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om samråd

Datum för samråd

Dialogen är avslutad. Resultatet presenteras som en samrådsredogörelse och publiceras i granskningsskedet.

Kontakt

Marie-Louise Elfström

Telefon:
018-727 45 56