Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380-P2014/15

Fastigheten Kåbo 34:12 ägs av Stiftelsen Åkerlottsfonden men är upplåten med tomträtt till Akademiska Hus AB. Inom fastigheten finns cirka 10 institutionsbyggnader som Akademiska Hus hyr ut till Uppsala universitet. Ett av husen, före detta Limnologen, har Uppsala universitet inte behov av längre och huset har inte varit uthyrt under cirka 5 år.

Det finns en överenskommelse mellan Stiftelsen Åkerlottsfonden och Akademiska Hus om att stiftelsen ska köpa före detta Limnologen och avstycka marken i syfte att bygga om huset till cirka 46 bostäder för gästforskare eller studenter. För att avstyckning ska kunna ske måste först den gällande men inaktuella tomtindelningen upphävas. Stiftelsen Åkerlottsfonden, genom Uppsala Akademiförvaltning, har därför ansökt om planbesked med önskan att ändra den befintliga detaljplanen för att upphäva tomtindelningen.

Gällande tomtindelningsplan medger inte avstyckning. Enligt PBL 2011-05-02 ska tomtindelningsbestämmelser ses som planbestämmelser (fastighetsregleringsbestämmelse) och kan bara upphävas med en ny eller ändrad detaljplan. Lantmäteriet delar preliminärt bedömningen att avstyckning från fastigheten är möjlig förutsatt att tomtindelningsbestämmelserna upphävs.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Ska läsas tillsammans med detaljplanen för Kungsgärdet i Uppsala.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala