Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380-P2017/22

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder och lokal för centrumverksamhet i ett centrumnära läge. Kompletteringen ska ha ett modernt uttryck samt skapa en målpunkt i stadsdelen. Planen gör det möjligt att uppföra bostäder i fyra till fem våningar med lokal för verksamhet i bottenvåningen.

Planen möjliggör att cirka 50 nya lägenheter tillskapas i ett attraktivt läge. Lokal för centrumverksamhet ska finnas i hela bottenvåningen på byggnaden som ligger närmast korsningen S:t Göransgatan-Liljegatan. Lokalytan blir cirka 300 kvadratmeter bruttoarea. Områdets centrala läge är attraktivt och lämpligt för bostadsbebyggelse, då det ligger med god närhet till service av olika slag, både offentlig och kommersiell. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala