Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380-P2017/36

Detaljplanens syfte är att möjligöra flerbostadshus i den norra delen av kvarteret Fältläkaren. Planunderlaget redovisar en bebyggelse som omfattar en byggnadsarea på totalt 2 100 m2, uppdelat på tre bostadshus om vardera 5 våningar. Fastighetsägaren Uppsalahem avser att bygga små lägenheter för studenter och uppskattar att cirka 150 lägenheter kan rymmas. En markremsa om sex meter längs den norra delen av planområdet, mot kvarteret Haubitsen, planläggs som allmän plats för gång- och cykelväg. Detta för att koppla samman gång- och cykelvägarna vid Dag Hammarskjölds väg med de i Artilleriparken.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala