Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380-P2012/25

Gällande detaljplan medger bostadsbebyggelse i två våningar för 5-6 lägenheter. Syftet med denna ändring är att göra det möjligt att uppföra bostäderna i tre våningsplan genom att endast begränsa totalhöjden.

Planområdet omfattar fastigheten Luthagen 1:45 och del av 1:81 om cirka 2650 kvadratmeter. Fastigheterna ligger inom kvarteret Norra station i Luthagen i nordvästra delen av Uppsala. Planområdet avgränsas i norr av järnvägen (Dalabanan), i söder av en gång- och cykelväg, i öster av en mindre grönyta och i väster av en parkeringsplats tillhörande fastigheten Luthagen 1:81.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Ska läsas tillsammans med detaljplanen för Luthagen 1:45 med flera

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala