Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380-P2014/21

Detaljplanen syftar till att skapa attraktiva bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Bebyggelsen tillåts vara fyra till sju våningar hög med möjlighet att även bygga högre punkthus i det nordliga läget mot Gränbyparken.

Detaljplanen möjliggör byggnation av cirka 900 lägenheter utmed Bruno Liljeforsgatan. Den nya bebyggelsen lokaliseras på befintliga markparkeringar. Bebyggelsen ska till största delen bestå av bostäder, lokaler för verksamheter i bottenvåningen och förskolor ska finnas i strategiska lägen.

Detaljplanens syfte är också att möjliggöra en angöring till ishallarna samt parkering på kvartersmark.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala