Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380-P2010/21

Planens syfte är att skapa områden för verksamheter, framför allt inom transport och logistik och däribland en bussdepå (ca 86 000 kvadratmeter), med tillhörande försörjande gator. Bussdepån innehåller uppställningsytor, personalparkering, verkstäder (karosseri/plåtverkstad, lackverkstad), tvätthallar, personalutrymmen, godsmottagning och anläggning för bränslehantering. Detaljplanen är ett första steg i utvecklingen av ett större verksamhetsområde. Förutsättningar ska ges för inordnande av bussdepån i en större områdesstruktur. Detaljplanen ska uppfylla krav ställda utifrån berört Natura 2000-område, Sävjaån.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala