Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380-P2010/42

Syftet med planen är att ändra gällande plan så att samtliga fastigheter ges möjlighet till lika byggrätt. Detaljplanen från 1940 är begränsande genom att relativt stora delar av tomterna består av prickmark och därmed inte får bebyggas. Syftet med planen är även att genom bestämmelser värna om den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

För att värna om den kulturhistoriska miljön utgår bestämmelserna från den ursprungliga utformningen, men möjliggör även om- och tillbyggnader. Vid förändringar ska de ursprungliga karaktärsdragen hos bebyggelsen beaktas. Byggnader får uppföras i en våning där högsta tillåtna taklutning är 30 grader. Högst en fjärdedel av tomtens yta får bebyggas.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala