Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380-P2008/31

Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra en livsmedelshall med tillhörande grossistverksamhet för grönsaker, kyl- och frysutrymmen samt övriga handels- och kontorslokaler i 2-4 våningar. För att ge möjlighet till en god logistik för grossistverksamheten föreslås att befintlig fastighet utvidgas norrut så att en ny infart kan anordnas från Börjegatan. Området omfattas av strandskydd. Kommunen avser att begära upphävande av strandskyddet inom planområdet. Ett område längs Librobäcken föreslås bli allmän parkmark för att skydda bäckområdet och ge möjlighet att anordna en gång- och cykelväg längs bäcken.

Planförslaget innebär även justering av gränser mellan allmän plats och kvartersmark för att ge utrymme för cirkulationsplats och gång- och cykelvägar.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala