Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380-P2009/20

Förslaget till ändring av detaljplan för Västra Nåntuna har som bakgrund att det sedan planen vann laga kraft 2006 varit en svag efterfrågan på de mindre flerbostadshus som planen föreskriver. Hyresrättsmarknaden har istället efterfrågat ett marknära boende i radhus/kedjehus i stadsdelen. Ett annat skäl att se över planbestämmelserna är att detaljplanen för Västra Nåntuna utformades för ett gruppboende i två våningar. Enligt nu aktuella lokalprogram bör gruppboenden utföras som envåningsbyggnader, vilket fördelningen av byggrätt (största tillåtna byggnadsarea) inom gällande detaljplan inte är anpassad för. Syftet med tillägget till detaljplanen är att göra det möjligt att bygga hyresrätter i radhus/kedjehus i en till två våningar inom område avsett för flerbostadshus samt att uppföra ett gruppboende i en våning enligt verksamhetens lokalkrav.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Ska läsas tillsammans med detaljplanen för Västra Nåntuna.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala