Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380-P2017/14

Efterfrågan på mark för etablering av verksamheter är stor och kommunen vill även fortsättningsvis kunna erbjuda näringslivet mark i Librobäck för detta ändamål. Uppsala kommun har förvärvat marken inom planområdet av Akademiförvaltningen, efter ett markbytesavtal.

Detaljplanen syftar till att utöka Librobäcks verksamhetsområde samt skapa gång- och cykelvägar inom området. Planområdet omfattar större delen av Husbyborg 1:9, delområde 1 och ligger direkt nordväst om det befintliga verksamhetsområdet på nordöstra sidan om Gysingevägen. Marken har tidigare använts som jordbruksmark. I fastigheten ingår även del av Fyrisån. Förutom industrimark i sydost gränsar området till öppen jordbruksmark i nordväst. Planområdet omfattar cirka 18 hektar, varav kvartersmark för verksamheter enligt förslaget utgör cirka 13 hektar.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala