Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Tjänsten Mittbygge är stängd och ersätts med den nya tjänsten bygglovhjälpen. Ska du söka bygglov eller göra en anmälan ska du göra det i  bygglovhjälpen. Har du ett pågående ärende i Mittbygge ska du inte göra en ny ansökan för samma ärende i bygglovhjälpen.

Behöver du komplettera ett ärende som du startat i Mittbygge ska du skicka kompletteringarna till: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se. Uppge ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning.

Läs mer om bytet till den nya tjänsten bygglovhjälpen

 • Handläggningstiden för ditt ärende börjar först när vi fått in en fullständig ansökan. 

 • Mittbygge ersätts med bygglovhjälpen

  Nu finns en helt ny e-tjänst, bygglovhjälpen, som hjälper dig hela vägen i din bygglovsprocess. Bygglovhjälpen ger dig besked om bygglov eller anmälan krävs, tar fram information för ditt projekt och ger dig stöd för att göra din ansökan eller anmälan färdig innan du skickar in den.

  Bygglovhjälpen ersätter Mittbygge som tidigare använts för digitala bygglovsansökningar och anmälningar. Till dess att det finns funktionalitet för att hantera och följa ditt ärende i bygglovhjälpen sköts kommunikation om pågående ärenden via e-post, telefon eller vanlig post.

  Viktiga datum

  • 10 november: Mittbygge stängdes för nya ärenden.
  • 20 december: Sista dagen du kan komplettera ärenden i tjänsten Mittbygge. Därefter ska du skicka kompletteringar i pågående ärenden till plan-byggnadsnamnden@uppsala.se. Uppge ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning.

  Sök bygglov eller gör en anmälan i bygglovhjälpen

 • Saker att ha till hands när du kontaktar oss

  För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt är det bra om du har följande information till hands när du kontaktar oss:

  • fastighetsbeteckning (till exempel Fålhagen 70:1)
  • adress (till exempel Stationsgatan 12)
  • detaljplanens namn (till exempel 0380-P2008/38) 
  • ärende eller diarienummer om du har ett pågående ärende (till exempel 2014-000000).

  Sök efter fastighetsbeteckningar, gällande detaljplaner, pågående program, kulturmiljökartor, bullermiljökartor med mera i kartan.  

  Kontakta oss

  Nu är det många som kontaktar oss och vi har fått in fler ärenden än vanligt. Därför kan det ta lite längre tid innan du får återkoppling. Arbetsbelastningen påverkar också handläggningstiden. Vi beklagar att du får vänta och gör allt vad vi kan för att hålla våra tider så långt det går.

  Om du har ett pågående ärende
  I det digitala verktyget bygglovhjälpen kan du se vad som händer i ditt ärende och vem som är din handläggare.

  Använd bygglovhjälpen.

  Du kan alltid kontakta din handläggare på tisdagar och onsdagar 9.00–10.00 samt på torsdagar 13.00–14.00.

  Kontaktcenter
  Du kan ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig hitta till rätt information. Via kontaktcenter kan du också boka ett digitalt möte eller ett telefonmöte med en byggnadsinspektör när du behöver vägledning i ditt specifika projekt.

  Telefon: 018-727 00 00

  Telefontid: måndag - torsdag, 9.00-12.00.

  E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!

Nyheter om bygga, riva och installera

 • Fortsatt många bygglovsansökningar till kommunen

  Under pandemin har många satt igång med byggprojekt i sina hem och planerat för nya bostäder. Det har genererat en stor ökning av antalet sökta bygglov till Uppsala kommun. Det höga trycket innebär att det är en längre väntetid än vanligt för att få sitt bygglov beviljat.

 • Uppsala kan bli Årets superkommun

  Uppsala kommun är nominerat till ”Årets Superkommun” av tidningen Dagens Samhälle.

 • Nu släpps programmet till Uppsala klimatvecka 2021

  Maten vi äter, kläderna, resorna och husen vi bor i. Nästan två tredjedelar av Uppsalas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från oss som bor här. Det betyder att vi tillsammans kan göra stor skillnad! Välkommen till Uppsala klimatvecka, 21-27 mars 2021.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Byggnadsnämnden ska genom tillsyn se till att lagstiftningen följs. Att felaktigheter och brister åtgärdas. Att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de bestämmelser och beslut som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. Det är därför viktigt att byggnadsnämnden arbetar med tillsyn och ingriper när det finns skäl för det. Tillsyn är också en demokratifråga. Alla regler ska användas på samma sätt i hela landet inom ramen för det större eller mindre bedömningsutrymme som finns i de olika reglerna.