Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Tjänsten Mittbygge är stängd och ersätts med den nya tjänsten bygglovhjälpen. Ska du söka bygglov eller göra en anmälan ska du göra det i  bygglovhjälpen. Har du ett pågående ärende i Mittbygge ska du inte göra en ny ansökan för samma ärende i bygglovhjälpen.

Behöver du komplettera ett ärende som du startat i Mittbygge ska du skicka kompletteringarna till: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se. Uppge ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning.

Läs mer om bytet till den nya tjänsten bygglovhjälpen

 • Handläggningstiden för ditt ärende börjar först när vi fått in en fullständig ansökan. 

 • Mittbygge ersätts med bygglovhjälpen

  Nu finns en helt ny e-tjänst, bygglovhjälpen, som hjälper dig hela vägen i din bygglovsprocess. Bygglovhjälpen ger dig besked om bygglov eller anmälan krävs, tar fram information för ditt projekt och ger dig stöd för att göra din ansökan eller anmälan färdig innan du skickar in den.

  Bygglovhjälpen ersätter Mittbygge som tidigare använts för digitala bygglovsansökningar och anmälningar. Till dess att det finns funktionalitet för att hantera och följa ditt ärende i bygglovhjälpen sköts kommunikation om pågående ärenden via e-post, telefon eller vanlig post.

  Viktiga datum

  • 10 november: Mittbygge stängdes för nya ärenden.
  • 20 december: Sista dagen du kan komplettera ärenden i tjänsten Mittbygge. Därefter ska du skicka kompletteringar i pågående ärenden till plan-byggnadsnamnden@uppsala.se. Uppge ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning.

  Sök bygglov eller gör en anmälan i bygglovhjälpen

 • Saker att ha till hands när du kontaktar oss

  För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt är det bra om du har följande information till hands när du kontaktar oss:

  • fastighetsbeteckning (till exempel Fålhagen 70:1)
  • adress (till exempel Stationsgatan 12)
  • detaljplanens namn (till exempel 0380-P2008/38) 
  • ärende eller diarienummer om du har ett pågående ärende (till exempel 2014-000000).

  Sök efter fastighetsbeteckningar, gällande detaljplaner, pågående program, kulturmiljökartor, bullermiljökartor med mera i kartan.  

  Kontakta oss

  Om du har ett pågående ärende
  I det digitala verktyget bygglovhjälpen kan du se vad som händer i ditt ärende och vem som är din handläggare.

  Använd bygglovhjälpen.

  Du kan alltid kontakta din handläggare på måndagar, tisdagar och onsdagar 9.00–10.00 samt på torsdagar 13.00–14.00.

  Kontaktcenter
  Du kan ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter som svarar på allmänna bygglovsfrågor och hjälper dig hitta till rätt information. Via kontaktcenter kan du också boka ett digitalt möte eller ett telefonmöte med en byggnadsinspektör när du behöver vägledning i ditt specifika projekt.

  Telefon: 018-727 00 00

  Telefontid: måndag - torsdag, 9.00-12.00. Obs! 2/12 är bygglovsavdelningen stängd, det kan därför ta längre tid att få svar på dina frågor.

  E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!

Nyheter om bygga, riva och installera

 • Om hållbar stadsutveckling på UKK

  Nu öppnar vi dörrarna igen för en ny Business Arena Uppsala, efter ett uppehåll för pandemin. Den 1 december blir det en heldag med Uppsala Konsert & Kongress, UKK, som en nationell mötesplats med ett lokalt fokus på Uppsalas fastighetsmarknad.

 • Fortsatt många bygglovsansökningar till kommunen

  Under pandemin har många satt igång med byggprojekt i sina hem och planerat för nya bostäder. Det har genererat en stor ökning av antalet sökta bygglov till Uppsala kommun. Det höga trycket innebär att det är en längre väntetid än vanligt för att få sitt bygglov beviljat.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Byggnadsnämnden ska genom tillsyn se till att lagstiftningen följs. Att felaktigheter och brister åtgärdas. Att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de bestämmelser och beslut som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. Det är därför viktigt att byggnadsnämnden arbetar med tillsyn och ingriper när det finns skäl för det. Tillsyn är också en demokratifråga. Alla regler ska användas på samma sätt i hela landet inom ramen för det större eller mindre bedömningsutrymme som finns i de olika reglerna.