Business Arena Uppsala

27 november 2019 anordnades Business Arena Uppsala: en nationell mötesplats med ett lokalt fokus på Uppsalas fastighetsmarknad och investeringsmöjligheter. Arrangörer var Fastighetsnytt tillsammans med Uppsala kommun.

Uppsala – dynamisk stad i utveckling

Uppsala är del av en av Europas mest expansiva regioner. Med statens långsiktiga stöd kommer nya bostadsområden och verksamheter kopplas samman i en förstärkt transportinfrastruktur. Och Uppsalas växande näringsliv kommer få stor betydelse långt utanför huvudstadsregionen.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog under dagen! 

 

Program

Programmet för Business Arena Uppsala finns på businessarena.nu 

Mer information

Läs mer om hur Uppsala växer