Torra toaletter och latrinkompostering

I vissa områden krävs höggradig rening av avloppsvattnet. Ett alternativ kan då vara att avstå från vattentoalett och istället installera någon form av torr toalett, till exempel en förmultningstoalett.

Du som har en torr toalett kan själv kompostera latrinen. Med urinseparering blir hanteringen enklare.

För att du själv ska få ta hand om ditt toalettavfall måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsnämnden. För handläggningen får du betala en avgift.

Anmälan

Anmäl latrinkompostering eller installation av förbränningstoalett (PDF, 822 KB)

Avgifter

Avgift för handläggning (PDF, 210 KB)

Informationsblad

Informationsblad om urinseparering och kompostering av latrin (PDF, 165 KB)

Informationsblad om förbränningstoaletter (PDF, 108 KB)

Mer om olika typer av toalett

Läs om olika typer av toalett på Avloppsguidens webbplats

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala