Enskilt avlopp – så fungerar det

 1. Rening av enskilt avlopp


  Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning och försämra badvatten. Därför är det viktigt att din avloppsanläggning uppfyller kraven på rening av enskilt avlopp.

  Fäll ihop
 2. Lagar och regler


  Bestämmelserna om utsläpp av avloppsvatten gäller för alla fastigheter som har indraget vatten eller avloppsrör ut från huset. Reglerna gäller också för fritidhus.

  Reglerna i sin helhet finns i Läs regler för avlopp i miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  Fäll ihop
 3. Sök tillstånd eller lämna anmälan


  För vissa typer av avloppsanläggningar behöver du söka tillstånd hos miljö- och hälsoskyddsnämnden, för andra räcker det med en anmälan:

  • Enskilt avlopp med WC kräver tillstånd. 
  • Avlopp med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) måste du anmäla skriftligt. I vissa fall behöver du tillstånd. Hör dig för med miljöförvaltningen om du är osäker.
  • Om du vill ändra i en befintlig anläggning ska du anmäla det. Miljöförvaltningen bedömer om du behöver ett nytt tillstånd eller inte.

  Sök tillstånd eller lämna en anmälan för enskilt avlopp. 

  Fäll ihop
 4. Processen steg för steg


  1. Kontakta en konsult eller erfaren entreprenör som kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram ett underlag för din ansökan. På avloppsguiden.se hittar du en del av de konsulter som är verksamma i Uppsala kommun.
  2. Välj typ av anläggning. Tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars placering kan påverka ditt val. På avloppsguiden.se finns beskrivningar av valbara tekniker.
  3. Kontakta dina grannar för att få reda på var befintliga närbelägna brunnar, avlopp och energibrunnar finns. Du behöver fylla i uppgifterna i din ansökan.
  4. Ansök. Fyll i ansökningsblanketten, gör en situationsplan där du markerar efterfrågade uppgifter och beskriv din tänkta avloppsanläggning. Handläggningstiden är sex till åtta veckor om din ansökan är komplett.
  5. I de flesta fall behöver du gräva en 2–3 meter djup provgrop som handläggare kan besiktiga. I vissa fall behöver du också göra en jordanalys. 
  6. Vänta tills du fått ett skriftligt beslut innan du börjar bygga din anläggning. Det är viktigt att du bygger i enlighet med beslutet och fotograferar anläggningen under arbetets gång.
  7. Slutbesiktiga avloppet senast en månad efter att arbetet är färdigt. Den som utfört installationen ska fylla i protokollet. Du som fastighetsägare ansvarar för att skicka en kopia till miljöförvaltningen. Du ska också skicka in fotografier från arbetet.
   Läs om slutbesiktning av avlopp.

  Läs miljöförvaltningens informationsblad om enskilt avlopp (PDF, 345 KB)

  Fäll ihop
 5. Vad det kostar


  Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för prövning av tillstånd och handläggning av anmälan. Kostnader för grävning, konsultarvode med mera tillkommer.

  Avgifter för handläggning av enskilda avloppsanläggningar och dispenser. (PDF, 42 KB)

  Miljösanktionsavgift 

  Om du bygger en avloppsanläggning utan att först ha fått tillstånd från miljöförvaltningen kan du behöva betala en miljösanktionsavgift. Du kan söka tillstånd i efterhand om avloppsanläggningen uppfyller kraven och du kan visa det.

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12.

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop