Enskilt vatten

Det finns inga krav på att du måste ta vattenprov i din brunn men Livsmedelsverket rekommenderar att du gör det vart tredje år. Du bör också ta prov om du känner förändringar på smaken, om vattnet luktar konstigt eller om vattnet börjar ändra färg.

Läs på uppsalavatten.se om hur du gör en vattenprovtagning.

Läs på livsmedelsverket.se om hur du sköter din brunn.

Läs mer om att anlägga eller sköta egen brunn på SGUs hemsida.