Enskilt avlopp – slutbesiktning

Du som är entreprenör och bygger avloppsanläggningar är ett viktigt stöd för fastighetsägaren. Det är viktigt att du känner till vilka lagkrav som finns när någon ska bygga eller ändra en avloppsanläggning.

Läs Naturvårdsverkets faktablad om små avloppsanläggningar 

Du ska få en kopia av miljöförvaltningens beslut

När vi skickar ut ett beslut om enskilt avlopp till fastighetsägaren bifogar vi alltid kopior på tillståndet och situationsplanen. De kopiorna ska fastighetsägaren lämna till dig som är entreprenör. Ingen får bygga eller ändra en avloppsanläggning utan miljöförvaltningens tillstånd.

Slutbesiktningsprotokoll

Tillsammans med din kopia av tillståndet finns ett slutbesiktningsprotokoll som du ska fylla i. Fastighetsägaren ansvarar för att skicka protokollet till miljöförvaltningen.

Du ska använda protokollet för alla typer av avloppsanläggningar – även sluten tank och minireningsverk. Tillsammans med protokollet ska du också skicka in foton. Fotona ska tydligt visa hur anläggningen är byggd och att tillståndet har följts.

Du kan fylla i och skriva ut slutbesiktningsprotokollet här:

Slutbesiktningsprotokoll för enskilt avlopp (PDF, 906 KB)

Miljöförvaltningens informationsblad om enskilt avlopp (PDF, 745 KB)

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala