Enskilt avlopp – sök tillstånd eller lämna en anmälan

Vi har just nu många ansökningar så vi ber dig ha överseende med att det kan dröja minst 5–15 veckor innan vi kan påbörja handläggningen av din avloppsansökan.

Anmäl eller sök tillstånd för enskilt avlopp
 • Läs mer om enskilt avlopp 

  Ta fram beskrivning och situationsplan

  Om du söker tillstånd eller ska göra en anmälan för enskilt avlopp ska du bifoga en beskrivning av din planerade avloppsanläggning och en situationsplan.
  Läs mer och se exempel på situationsplan och beskrivning

  Ta jordprov

  Ta gärna jordprov för att kontrollera markens genomsläpplighet om du ska anlägga avlopp som bygger på markbaserad rening. Skicka provet för siktanalys eller be din entreprenör hjälpa dig med provtagning. Bifoga resultatet i din ansökan.
  Läs mer om provgrop, jordprov och siktanalys på Avloppsguidens webbplats.

  Kontakta grannarna

  Om du söker tillstånd för att bygga en avloppsanläggning behöver du uppgifter om alla närliggande dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar (berg- eller jordvärme). Kontakta grannarna och be om uppgifterna innan du lämnar din ansökan. 

  Vad det kostar

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ansökningar och anmälningar.

  Läs om handläggningskostnader för enskilt avlopp. 

 • Om du söker tillstånd eller ska göra en anmälan för enskilt avlopp ska du bifoga en beskrivning av din planerade avloppsanläggning och en situationsplan.

  Beskrivning av avloppsanläggningen

  Beskrivningen ska innehålla en ritning med mått över avloppsanläggningens tvär- och längdsektion, alternativt typritning eller produktblad. 

  Exempelbilder

  Exempel på tvärsektionLadda ner exempel på ritning – tvärsektion (PDF, 1 MB)

   

  Exempel på längdsektionLadda ner exempel på ritning – längdsektion (PDF, 1 MB)

  Situationsplan (karta över området)

  Din situationsplan ska innehålla uppgifter om

  • fastighetsgränser
  • befintliga och planerade byggnader
  • placering av avloppsanläggning eller sluten tank
  • utsläppspunkt (för markbädd eller minireningsverk)
  • plats för slamtömning
  • vattentäkter och energibrunnar  inom 150 meter från den planerade anläggningen
  • närliggande avloppsanläggningar
  • marklutning
  • läget för provgrop
  • diken och vattendrag
  • fornminnen.

  Exempelbild

  Exempel på situationsplanLadda ner exempel på situationsplan (PDF, 1 MB)

  Hämta kartunderlag för situationsplan

  I kommunkartan kan du hämta en grundkarta över din fastighet. I kartan kan du rita in ovanstående uppgifter.

  Gör så här: 

  1. Gå till kommunkartan.
  2. Zooma in till din fastighet.
  3. Klicka sedan på utskriftsymbolen i verktygsfältet och spara som PDF.
  4. Rita in ovanstående uppgifter på PDF:en för hand eller med bildprogram.
  5. Bifoga bilden som situationsplan.  
 • Det är miljöförvaltningen som behandlar din ansökan eller anmälan. En handläggare kontaktar dig så snart de börjar arbeta med ditt ärende. Väntetiden är 5–15 veckor. 

  När en handläggare har påbörjat ditt ärende beräknas det ta cirka 6–8 veckor till du får ett beslut. Om din ansökan inte är komplett blir handläggningstiden längre. 

  Du får inte anlägga avloppet innan du fått ett godkänt beslut från miljöförvaltningen.

 • Du kan också ansöka via blankett. Fyll i blanketten, bifoga situationsplan och beskrivning av avloppsanläggningen och skicka till miljöförvaltningen. 

  Sök tillstånd för enskilt avlopp via blankett (PDF, 927 KB)

 • Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala