Trafikstörningar och vägarbeten

 1. Vägarbeten i kommunen


  Kommunen genomför varje år ett antal gatuarbeten för att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på våra gator. Här kan du se några av de gatuarbeten och avstängningar som är aktuella och som pågår under en längre tid.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Läs om pågående arbeten för vatten, avlopp och avfall på Uppsala Vattens webbplats.

  Fyrislundsgatan

  Trafiken på Fyrislundsgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Johannesbäcksgatan

  Trafiken på Johannesbäcksgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Kungsgatan/Vaksalagatan (Stadshuset)

  Åtgärd: I samband med ombyggnationen av Stadshuset påverkas framkomligheten i området. Trottoaren mot Kungsgatan är helt avstängd. Trottoaren längs Vaksalagatan är öppen, men mycket smalare på grund av byggplanket. Den fil som leder trafiken från Kungsgatan söderifrån till Vaksalagatan kommer att ha begränsad framkomlighet under en tid eftersom vi måste göra plats för materialleveranser till bygget.

  Trottoaren vid Stadshuset stängs av. Vi hänvisar gående till andra sidan av Vaksalagatan. 

  Läs mer om den avstängda trottoaren och hur du tar dig till busshållplatsen på bygg.uppsala.se

  Alla parkeringsplatser vid Stadshusets innergård är avstängda. Parkera istället din bil i något av parkeringshusen i närområdet. Stadshusgatan är helt stängd för personbilstrafik (gäller ej fordon i linjetrafik, taxi, byggtrafik, varutransporter, transport av rörelsehindrad samt boende på Kungsgatan 46).

  Läs mer om hur Stadshuset byggs om

  Beräknat slutdatum: Färdigbyggt för inflyttning 2021

  Murargatan

  Trafiken på Murargatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Ringgatan

  Åtgärd: Vattenfall AB utför fjärrvärmearbeten på Ringgatan. Ringgatan är delvis avstängd under arbetet och bil- och cykeltrafik leds om. Gående kan passera som vanligt. Busshållplatserna Wallingatan, Sverkerskolan och Sturegatan i riktning mot Bergsbrunna är avstängda. Resande hänvisas till tillfälliga hållplatser Vindhemskyrkan på Geijersgatan och Luthagsesplanaden på Sysslomansgatan. Det gäller till och med 16 juni 2019 enligt information på www.ul.se.
  Se tillfälliga hållplatser på UL:s karta

  Beräknat slutdatum: sommaren 2019

  Rosendal 

  Åtgärd: Från och med 4 april 2016 stänger vi av en del gång- och cykelvägar i Rosendal på grund av byggnadsarbeten. Vägarna leder vi om till alternativa vägar.
  Se karta med alternativa cykelvägar på bygg.uppsala.se.

  Beräknat slutdatum: Oktober 2019.

  Rosendal, cykelvägen

  Åtgärd: Cykelvägen som löper från Dag Hammarskjölds väg genom Rosendal i höjd med Grindstugan och den tidigare Shell-macken, stängs tillfälligt på grund av byggarbeten i området. Den alternativa vägen går cirka 500 meter söderut längs Dag Hammarskjölds väg. Den regleras med en trafiksignal för att trygga cyklisternas passage över vägen.

  Beräknat slutdatumCykelbanan öppnas igen 2021.

  Råbyvägen

  Åtgärd: Från och med 5 mars 2018 sker ombyggnationen av Råbyvägen etapp 3 mellan Tycho Hedéns väg och Albert Engströmsgatan.
  Läs om utvecklingen av Råbyvägen på bygg.uppsala.se.

  Beräknat slutdatum: 31 augusti 2019.

  Skölsta

  Åtgärd: I samband med utbyggnaden av Skölsta bygger kommunen gator, cykel- och gångvägar, lekplatser och parker. Arbetet börjar hösten 2017. Uppsala Vatten börjar samtidigt lägga ner ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Skölsta.
  Läs mer om ledningsarbetena på uppsalavatten.se 
  Läs mer om utbyggnaden av Skölsta på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den nya utbyggnaden kommer att ske etappvis med start hösten 2017 och pågå under flera år.

  Sparrisgatan

  Trafiken på Sparrisgatan påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Stadshusgatan

  Stadshusgatan är stängd på grund av ombyggnation av stadshuset.
  Läs mer om trafikstörningar i samband med ombyggnationen av stadshuset på bygg.uppsala.se.

  Studenternas – Sjukhusvägen och Ulleråkersvägen 

  Åtgärd: Östra sidan av Sjukhusvägen som går utmed byggområdet är avstängd för gång- och cykeltrafik på grund av trafiksäkerhet. Gång- och cykeltrafik passerar därför på den västra sidan av Sjukhusvägen.

  Busshållplatsen vid byggområdet är flyttad och den provisoriska busshållplatsen finns kvar på den östra sidan längre upp i backen på Sjukhusvägen.

  Läs mer om nya Studenternas på bygg.uppsala.se

  Beräknat slutdatum: Den östra gång- och cykelvägen öppnas upp september 2019.

  Svartbäcksgatan/Luthagsesplanaden

  Åtgärd: Vi bygger nya infarter och svängfiler till polisstationen. Vi bygger även nya övergångsställen. Under tiden arbetet pågår kan all trafik passera, men med begränsad framkomlighet.

  Beräknat slutdatum: Februari 2019

  Sävjaleden - ny snabbcykelled mellan Sävja och centrala Uppsala

  Åtgärd: Under 2018-2019 bygger vi en snabbcykelled till Sävja.
  Läs mer om snabbcykelleder i Uppsala.

  Sävjaleden startar vid Nämndemansvägen i Sävja och gå längs med väg 255 och Kuggebrovägen fram till centrala Uppsala. Syftet med snabbcykelleden är att det ska bli enklare och säkrare att cykla och gå. 

  För dig som cyklar och går blir det lättare och säkrare att komma fram längs hela sträckan. Gång- och cykelbanan kommer att separeras tydligt och hela sträckan får bland annat bättre belysning och ny asfalt. Korsningen vid Östra Vindbrovägen får en cykelöverfart.

  Delar av den sista etappen av cykelleden (den närmast centrum) är kvar att färdigställa och det kommer att ske så snart vädret blir varmare. Under byggtiden kommer det vara möjligt för gående och cyklister att ta sig fram längs hela sträckan.

  Beräknat slutdatum: Bygget av cykelleden planeras bli färdigt under våren 2019.

  Tiundagatan

  Åtgärd: Vi bygger ny gång- och cykelbana längs Tiundagatan, mellan Geijersgatan och Ringgatan. Under tiden arbetet pågår är vägen avstängd för biltrafik. Gående och cyklister kan passera som vanligt.

  Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas bli färdigt 31 januari 2019.

  Ulva kvarn - ny gång- och cykelväg

  Åtgärd: Kommunen byggt en gång- och cykelväg mellan väg 600 och Ulva kvarn. Det är en tre meter bred grusväg som går längs Fyrisån.

  Det som återstår är att länka ihop vägen med den gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge som Trafikverket ska börja bygga längs med väg 600 (gamla E4:an) under våren 2019.
  Läs mer om cykelvägen mellan Uppsala och Björklinge på trafikverket.se.

  Vattholmavägen

  Åtgärd: I samband med byggnadsarbetet vid Vattholmavägen har vi gjort några förändringar som påverkar trafiken. Vi har

  • sänkt hastigheten till 30 kilometer i timmen
  • stängt av övergångstället i korsningen Vattholmavägen – Margit Sahlins gatan/Portalgatan.  

  Vi har gjort förändringarna för att de som arbetar med bygget ska ha en bra arbetsmiljö och för att du som rör dig i området ska kunna göra det på ett säkert sätt.

  Slutdatum: 31 december 2019.

  Väderkvarnsgatan/Frodegatan

  Åtgärd: Vattenfall AB lägger nya ledningar för fjärrvärme. Bil- och cykeltrafik leds om.

  Beräknat slutdatum: Januari 2019

  Östra Sala Backe

  Trafiken på flera gator i Östra Sala Backe påverkas av arbetet med nybyggnationer i området.
  Se aktuella vägarbeten på ostrasalabacke.uppsala.se.

  Fäll ihop
 2. Beläggningsarbeten under sommar och höst


  Under sommaren och hösten lägger vi ny asfalt och grus på gator i bland annat Sunnersta, Boländerna och Vårdsätra. Arbetet kan orsaka vissa trafikstörningar och tar allt från några timmar till några dagar.

  Tabellen uppdaterades 1 oktober 2018.

  Område Objekt Delsträcka Klart
  Centrum Kungsgatan Fjalars gränd-Bäverns gränd (östra sidan 2 filer) Ja
  Centrum Övre Slottsgatan S:t Olofsgatan-Drottninggatan Ja
  Centrum Kungsgatan/Luthagsleden cirkulationsplats Ja
  Centrum Thunbergsvägen Dag H - Villavägen Ja
  Luthagen Luthagsesplanaden avfart Bärbyleden-50-skyltarna Ja
  Luthagen Götgatan/Luthagsesplanaden korsning Nej 
  Luthagen Rackarbergsgatan   Ja
  Flogsta Ekebydalsvägen   Ja
  Stenhagen Flintstensvägen   Ja
  Stenhagen Sandstensvägen   Ja
  Stenhagen Herrhagens byväg Herrhagsvägen-Sandstensvägen Ja
  Stenhagen Herrhagsvägen/Stenhagsvägen cirkulationsplats Ja
  Berthåga Berthåga byväg Herbertsvägen-Hedensbergsvägen Ja
  Bärby Startgatan   Ja
  Gränby Österleden Marknadsgatan-gångtunnel Ja
  Fålhagen Torkelsgatan 2 st busshållplatser St Olofsgatan-Råbyvägen Ja
  Salabacke Apelgatan Tycho-Byggmästargatan Nej 
  Årsta Fålhagsleden Rödbetsgatan-Björnbärsgatan Ja
  Fyrislund Tycho Hedéns väg norrgående förbi Stålgatan Ja
  Boländerna Stångjärnsgatan Spikgatan-Rapsgatan Ja
  Boländerna Kungsängsleden Rapsgatan-Gnistarondellen Ja 
  Boländerna Kungsängsleden K1 Gnistarondellen mot Ica Maxi-rondellen Ja 
  Boländerna Kungsängsleden Kungsgatan-reningsverket (riktning mot Dag H) Ja 
  Boländerna Rapsgatan Fyrislundsgatan-Bolandsgatan (exklusive cirkulationsplats) Ja
  Boländerna Rapsgatan/Verkstadsgatan cirkulationsplats Ja
  Boländerna Verkstadsgatan Björkgatan-Danmarksgatan Ja
  Boländerna Bolandsgatan Stålgatan-Rapsgatan Ja
  Kungsängen Sågargatan Kungsängsesplanaden-Stallängsgatan Ja
  Sunnersta Holmvägen Dag H-Gärdesvägen Ja
  Sunnersta Sveddvägen inklusive korsningen Starvägen Ja
  Sunnersta Kohagsvägen partier Ja
  Sunnersta Jägarvägen Granebergsvägen-Höjdvägen Ja 
  Sunnersta Höjdvägen Videvägen-Rosenvägen (100 m) Ja
  Sunnersta Orrstigen   Ja
  Sunnersta Tjädervägen Ekvägen-50 m Ja
  Sunnersta Skogsduvevägen Rosenvägen-Ringduvevägen Ja
  Sunnersta Blåmesvägen Vråkvägen-Rosenvägen Ja
  Sunnersta Domherrevägen Morkullevägen-Rödhakevägen Ja
  Sunnersta Rödhakevägen Domherrevägen-Entitevägen Ja
  Sunnersta Göktytevägen (grus)   Ja
  Sunnersta Gökvägen (grus)   Ja
  Vårdsätra Slånvägen (grus)   Ja 
  Vårdsätra Klintvägen (grus)   Ja
  Vårdsätra Tistronvägen (grus)   Ja 
  Storvreta Ärentunavägen Fullerövägen - österut Ja
  Storvreta Jan Eriks väg N Kilsgärdesvägen - Salems väg Nej
  Fäll ihop
 3. Gatuavstängningar under evenemang


  I samband med en del större evenemang stänger vi av gator i Uppsala. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

  Fäll ihop
 4. Vägarbeten och trafik på Europavägar, riksvägar och länsvägar

 5. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception

  Måndag–fredag 7.45–17.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop