Snöröjning och halkbekämpning

 1. Så fungerar snöröjningen


  Kommunen och inhyrda entreprenörer snöröjer och halkbekämpar gång- och cykelvägar, gator, torg och parkeringsplatser i en bestämd ordning.

  De högst prioriterade gång- och cykelvägarna åtgärdar vi först.

  När kommunens snöberedskap fattar beslut om att aktivera snöröjningen har personalen en timme på sig att påbörja plogningen.

  Därefter gäller följande åtgärdstider:

  Vägtyp Snöröjning Halkbekämpning
  Högprioriterade gång- och cykelvägar 4 timmar 4 timmar
  Cykelvägar i körbana 4 timmar 4 timmar
  Övriga gång- och cykelvägar 5 timmar 5 timmar
  Bussgator och andra större gator 4 timmar 4 timmar
  Övriga gator 5-6 timmar 5-6 timmar
  Fristående parkeringar 6 timmar 6 timmar

  Om det snöar mycket, över 10 centimeter, kan det ta längre tid. Men inom 8 timmar ska allt vara klart. 

  Vårt mål är att busshållplatser, trappor och gångbanor i centrum ska vara snöröjda och halkbekämpade före 7.00 på vardagar och 9.00 på helgdagar.

  Se prioriterade vägar

  I kartan ser du vilka cykel- och bilgator som är prioriterade vid snöröjning samt vilka åtgärdstider som gäller efter kommunen har aktiverat kommunens snöjour.

  Se vinterväghållningskarta

  Förklaring av färgmarkeringarna i kartan

  Förklaring av färgmarkeringar på kartan Klicka på den inringade ikonen för att se förklaring av vad färgmarkeringarna i kartan betyder. Klicka på de färgmarkerade områdena i kartan för att läsa mer om prioriteringen på den aktuella platsen.

  Fäll ihop
 2. Saltning av cykelvägar


  Kommunen  sopar och saltar utvalda cykelleder i Uppsala. På kartan kan du se vilka cykelleder som snöröjarna sopsaltar.

  Karta över cykelvägar som saltas i Uppsala (PDF, 8 MB)

  Därför saltar vi cykelvägarna

  Halka är en av de främsta orsakerna till cykelolyckor, framför allt på grund av is och snö men också på grund av löst grus som samlas på cykelvägen. Genom att vi använder salt istället för grus, blir det säkrare för dig som cyklar. Ökad säkerhet är ett högt prioriterat trafikmål som kommunen har.

  Kom ihåg att serva cykeln

  Om du är noggrann med att serva din cykel motverkar du att cykeln slits av saltet. Under vinterhalvåret blir cykeln smutsigare än vanligt och därför behöver du tvätta och smörja den oftare för att den inte ska rosta.

  Det finns en cykelvårdsanläggning i Stadsträdgården där du kan tvätta och smörja cykeln. 
  Läs mer om cykelvårdsanläggningen. 

  Fäll ihop
 3. Kommunens ansvar


  Kommunen ansvarar för snöröjning inom Uppsalas tätort och Storvreta. Utöver det ansvarar vi för några få gator och cykelvägar i ytterområdena.

  Se var kommunen ansvarar för snöröjning

  Inom övriga orter är det väg- eller samfällighetsföreningar som har ansvaret och upphandlar själva entreprenör för snöröjning.

  Trafikverket ansvarar för större allmänna vägar till och från Uppsalas tätorter och resten av kommunen.

  Fäll ihop
 4. Fastighetsägares ansvar


  Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet.
  Läs om ditt ansvar som fastighetsägare för snöskottning och sandning 

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.
  Gör en felanmälan om du upptäcker brister när det gäller snöröjning eller halkbekämpning. 

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception:
  Måndag–torsdag 7.45–17.00
  Fredag 7.45–16.00
  Dag före helgdag 8.00–12.00

  Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Fäll ihop