Sandupptagning

 1. I korthet


  När is och snö har smält och vi bedömer att våren ser ut att stanna börjar vi sopa upp sanden som har lagts ut under vintern. Sandupptagningen pågår under april och maj.

  Vi sopar upp sanden i den här ordningen:

  1. Huvudcykelbanor, huvudleder och bussgator.
  2. Övriga cykelvägar och lokala bostadsgator.
  3. Alla kommunala parkeringsplatser.

  Se karta över huvudcykelnätet.

  Fäll ihop
 2. Förbud att stanna och parkera


  När vi arbetar med sandupptagningen får du varken parkera eller stanna. Vi sätter upp tillfälliga vägmärken så länge arbetet pågår.

  I samband med sandsopningen genomför vi även andra gatuarbeten, som att rengöra rännstensbrunnens sandfång. Under tiden arbetet pågår står vägmärkena kvar och förbudet gäller fortfarande även om sandsopningen är klar. När vi tagit bort vägmärkena kan du använda parkeringen som vanligt igen.

  Fäll ihop
 3. Flytta din bil i tid


  Vi sätter upp informationsskyltar som visar att sandupptagning är på gång i ett område. Därefter sätter vi upp tillfälliga vägmärken som innebär att det är förbjudet att stanna och parkera på platsen.

  För de fordon som står parkerade på platsen, när vi ställer ut vägmärken om förbud att stanna och parkera, kan kommunen efter tidigast 24 timmar utfärda en parkeringsanmärkning och flytta på fordonet. Du som fordonsägare får stå för kostnaden*. När de tillfälliga vägmärkena är borta kan du parkera som vanligt igen.

  * Står din bil parkerad där det är parkeringsförbud får du en parkeringsanmärkning på 800 kronor. Om vi behöver flytta din bil tillkommer 781 kronor för flytten.

  24-timmarsparkering är reglerat i Trafikförordningen kap 3, §49 och flyttkostnaden i Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.

  Fäll ihop
 4. Så går sandupptagningen till


  I den här filmen kan du se hur det går till när vi tar upp sanden från gator och parkeringsplatser varje vår.

  Fäll ihop
 5. Fastighetsägarens ansvar för sandupptagning


  Du som är fastighetsägare ansvara för att ta upp sanden utanför din fastighet.

  Läs mer om ditt ansvar som fastighetsägare för sandupptagning

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception

  Måndag–fredag 7.45–17.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop