Sandupptagning

  1. I korthet


    När is och snö har smält och vi bedömer att våren ser ut att stanna börjar vi sopa upp sanden som har lagts ut under vintern. Vi ansvarar för att sopa ihop och ta bort sand från allmän platsmark så som torg, gator och parker.

    Grovsopning

    Innan vi startar den stora sandupptagningen grovsopar vi för att få bort sand som till exempel samlats i högar längs gång- och cykelbanor. Vid all form av sopning binder vi först dammet med vatten för att minska risken för damm i luften.

    Så prioriterar vi sandupptagningen

    Mellan 6 april och 22 maj sopar vi upp all sand efter vintern. Arbetet kan försenas om det blir minusgrader eller större regnskurar som förhindrar arbetet. 

    Vi sopar upp sanden i den här ordningen:

    1. gång- och cykelvägar som sopsaltas och de centrala delarna av Uppsala tätort
    2. större gator, leder och bussgator, och gång- och cykelvägar som är högre prioriterade (huvudcykelnätet). 
    3. övriga gång- och cykelvägar och villagator
    4. kommunala parkeringsplatser.

    Prioritetsordningen innebär att lågt prioriterade ytor kan ha sand kvar en längre tid än högprioriterade ytor i samma område.

    Se karta över prioriteringen av ytor för sandupptagningen

    Gångbanor som kommunen ansvarar för

    Kommunen ansvarar för att ta upp sanden på gångbanor som gränsar till kommunal fastighet och busshållplatser. Sådana gångbanor har samma prioritet som den gata de ansluter till.

     

    Fäll ihop
  2. Förbud att stanna och parkera


    När vi arbetar med sandupptagningen får du varken parkera eller stanna. Vi sätter upp tillfälliga vägmärken så länge arbetet pågår.

    I samband med sandsopningen genomför vi även andra gatuarbeten, som att rengöra rännstensbrunnens sandfång. Under tiden arbetet pågår står vägmärkena kvar och förbudet gäller fortfarande även om sandsopningen är klar. När vi tagit bort vägmärkena kan du använda parkeringen som vanligt igen.

    Fäll ihop
  3. Flytta din bil i tid


    Vi sätter upp informationsskyltar som visar att sandupptagning är på gång i ett område. Därefter sätter vi upp tillfälliga vägmärken som innebär att det är förbjudet att stanna och parkera på platsen.

    För de fordon som står parkerade på platsen, när vi ställer ut vägmärken om förbud att stanna och parkera, kan kommunen efter tidigast 24 timmar utfärda en parkeringsanmärkning och flytta på fordonet. Du som fordonsägare får stå för kostnaden*. När de tillfälliga vägmärkena är borta kan du parkera som vanligt igen.

    * Står din bil parkerad där det är parkeringsförbud får du en parkeringsanmärkning på 800 kronor. Om vi behöver flytta din bil tillkommer 781 kronor för flytten.

    24-timmarsparkering är reglerat i Trafikförordningen kap 3, §49 och flyttkostnaden i Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.

    Fäll ihop
  4. Så går sandupptagningen till


    I den här filmen kan du se hur det går till när vi tar upp sanden från gator och parkeringsplatser varje vår.

    Fäll ihop
  5. Vänta att felanmäla kvarbliven sand


    Först grovsopar vi runt om i Uppsala för att få bort mängderna av sand. 6 april börjar vi sedan sopa upp resten av sanden från gatorna. Då har vi många mil gator, gång- och cykelvägar att ta hand om. Det tar därför tid men 22 maj beräknar vi vara klara. Fram tills dess kan det finnas ytor där sand ligger kvar. Om det däremot fortfarande finns sand kvar efter 22 maj är du välkommen att göra en felanmälan.

    Fäll ihop
  6. Fastighetsägarens ansvar för sandupptagning


    Du som är fastighetsägare ansvarar för att ta upp sanden utanför din fastighet.

    Läs mer om ditt ansvar som fastighetsägare för sandupptagning

    Fäll ihop
  7. Kontakt


    Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

    Öppettider reception:
    Måndag–torsdag 7.45–17.00
    Fredag 7.45–16.00
    Dag före helgdag 8.00–12.00

    Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00
    Besöksadress: Stationsgatan 12
    Postadress:
    Uppsala kommun
    Stadsbyggnadsförvaltningen
    753 75 Uppsala
    Fäll ihop