Sandupptagning

 1. I korthet


  När is och snö har smält och vi bedömer att våren ser ut att stanna börjar vi sopa upp sanden som har lagts ut under vintern. Sandupptagningen pågår under april och maj.

  Se status för sandupptagningen i ditt område.

  Vi sopar upp sanden i den här ordningen:

  1. Huvudcykelbanor, huvudleder och bussgator.
  2. Övriga cykelvägar och lokala bostadsgator.
  3. Alla kommunala parkeringsplatser.

  Se karta över huvudcykelnätet.

  Fäll ihop
 2. Förbud att stanna och parkera


  När vi arbetar med sandupptagningen får du varken parkera eller stanna. Vi sätter upp tillfälliga vägmärken så länge arbetet pågår.

  I samband med sandsopningen genomför vi även andra gatuarbeten, som att rengöra rännstensbrunnens sandfång. Under tiden arbetet pågår står vägmärkena kvar och förbudet gäller fortfarande även om sandsopningen är klar. När vi tagit bort vägmärkena kan du använda parkeringen som vanligt igen.

  Fäll ihop
 3. Flytt av bilar


  Vi sätter upp informationsskyltar som visar att sandupptagning är på gång i ett område. Därefter sätter vi upp tillfälliga vägmärken som innebär att det är förbjudet att stanna och parkera på platsen.

  För de fordon som står parkerade på platsen, när vi ställer ut vägmärken om förbud att stanna och parkera, kan kommunen efter tidigast 24 timmar utfärda en parkeringsanmärkning och flytta på fordonet. Du som fordonsägare får stå för kostnaden (cirka 1 550 kronor*). När de tillfälliga vägmärkena är borta kan du parkera som vanligt igen.

  * Kostnaden för att flytta din bil är 742,50 kronor. Utöver det får du en parkeringsanmärkning på 800 kronor eftersom du står parkerad där det är förbud.

  24-timmarsparkering är reglerat i Trafikförordningen kap 3, §49 och flyttkostnaden i Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.

  Fäll ihop
 4. Så går sandupptagningen till


  I den här filmen kan du se hur det går till när vi tar upp sanden från gator och parkeringsplatser varje vår.

  Fäll ihop
 5. Status för sandupptagning


  Här kan du se aktuell status för sandupptagningen i de olika delarna av Uppsala.

  Område Status
  Centrum zon 1  
  Cykelvägar Påbörjat 
  Huvudleder och bussgator Påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Påbörjat 
  Centrum zon 2  
  Cykelvägar Påbörjat
  Huvudleder och bussgator Påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Påbörjat 
  Berthåga  
  Cykelvägar Påbörjat 
  Huvudleder och bussgator Påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Påbörjat 
  Bergsbrunna  
  Cykelvägar Ej påbörjat
  Huvudleder och bussgator Ej påbörjat
  Parkeringar och bostadsgator Ej påbörjat
  Brillinge    
  Cykelvägar Ej påbörjat
  Huvudleder och bussgator Ej påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Ej påbörjat 
  Bärby     
  Cykelvägar Påbörjat 
  Huvudleder och bussgator Påbörjat  
  Parkeringar och bostadsgator Påbörjat 
  Eriksberg     
  Cykelvägar Påbörjat
  Huvudleder och bussgator Påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Påbörjat 
  Fjärdingen     
  Cykelvägar Påbörjat 
  Huvudleder och bussgator Påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Ej påbörjat 
  Flogsta    
  Cykelvägar Påbörjat 
  Huvudleder och bussgator Påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Ej påbörjat 
  Fyrislund     
  Cykelvägar Påbörjat
  Huvudleder och bussgator Påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Ej påbörjat 
  Fålhagen     
  Cykelvägar  Påbörjat 
  Huvudleder och bussgator Påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Påbörjat 
  Gamla Uppsala    
  Cykelvägar Påbörjat
  Huvudleder och bussgator Ej påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Ej påbörjat  
  Gottsunda  
  Cykelvägar Påbörjat
  Huvudleder och bussgator Ej påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Ej påbörjat 
  Gränby  
  Cykelvägar Påbörjat
  Huvudleder och bussgator Ej påbörjat  
  Parkeringar och bostadsgator Påbörjat 
  Kungsgärdet  
  Cykelvägar Påbörjat
  Huvudleder och bussgator Påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Påbörjat 
  Kungsängen  
  Cykelvägar Ej påbörjat  
  Huvudleder och bussgator Ej påbörjat  
  Parkeringar och bostadsgator Påbörjat
  Kvarngärdet  
  Cykelvägar Ej påbörjat  
  Huvudleder och bussgator Ej påbörjat  
  Parkeringar och bostadsgator Ej påbörjat  
  Kåbo  
  Cykelvägar Påbörjat
  Huvudleder och bussgator Påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Påbörjat 
  Librobäck  
  Cykelvägar Påbörjat
  Huvudleder och bussgator Påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Påbörjat 
  Luthagen  
  Cykelvägar Påbörjat
  Huvudleder och bussgator Påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Påbörjat 
  Löten  
  Cykelvägar Påbörjat
  Huvudleder och bussgator Påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Ej påbörjat 
  Norby  
  Cykelvägar Påbörjat
  Huvudleder och bussgator Ej påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Ej påbörjat  
  Nyby  
  Cykelvägar Påbörjat
  Huvudleder och bussgator Ej påbörjat   
  Parkeringar och bostadsgator Ej påbörjat   
  Nåntuna  
  Cykelvägar Ej påbörjat   
  Huvudleder och bussgator Ej påbörjat   
  Parkeringar och bostadsgator Ej påbörjat   
  Rickomberga  
  Cykelvägar Påbörjat
  Huvudleder och bussgator Påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Påbörjat 
  Salabacke  
  Cykelvägar Påbörjat
  Huvudleder och bussgator Ej påbörjat  
  Parkeringar och bostadsgator Ej påbörjat   
  Stenhagen  
  Cykelvägar Påbörjat
  Huvudleder och bussgator Påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Påbörjat 
  Svartbäcken  
  Cykelvägar Påbörjat  
  Huvudleder och bussgator Påbörjat  
  Parkeringar och bostadsgator Påbörjat  
  Sävja  
  Cykelvägar Ej påbörjat
  Huvudleder och bussgator Ej påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Ej påbörjat 
  Sunnersta  
  Cykelvägar Påbörjat  
  Huvudleder och bussgator Påbörjat   
  Parkeringar och bostadsgator Ej påbörjat
  Tuna backar  
  Cykelvägar Påbörjat  
  Huvudleder och bussgator Påbörjat   
  Parkeringar och bostadsgator Påbörjat   
  Ulleråker  
  Cykelvägar Påbörjat  
  Huvudleder och bussgator Påbörjat   
  Parkeringar och bostadsgator Påbörjat   
  Ultuna  
  Cykelvägar Påbörjat  
  Huvudleder och bussgator Påbörjat   
  Parkeringar och bostadsgator Påbörjat   
  Valsätra  
  Cykelvägar Påbörjat  
  Huvudleder och bussgator Påbörjat   
  Parkeringar och bostadsgator Ej påbörjat   
  Årsta  
  Cykelvägar Påbörjat    
  Huvudleder och bussgator Ej påbörjat 
  Parkeringar och bostadsgator Ej påbörjat 
  Fäll ihop