Parkeringstillstånd för dig som är rörelsehindrad

 1. Vem som kan få tillstånd


  Du kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats. Rörelsehindret ska vara varaktigt.

  Två typer av parkeringstillstånd

  Parkeringstillstånd för förare

  Du som förare av ett fordon kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka.

  Parkeringstillstånd för passagerare

  Du som passagerare av ett fordon kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka, och dessutom har ett omfattande tillsynsbehov och därför inte kan lämnas ensam under den tid din förare parkerar bilen.

  Exempel på när du inte får tillstånd

  Det finns situationer då du inte kan få ett parkeringstillstånd. Det gäller exempelvis om du

  • har ett rörelsehinder under en kortare period
  • är blind (men inte har något rörelsehinder)
  • har svårt att ta dig i och ur ett fordon
  • har svårt att bära saker
  • har mag- och tarmproblem, exempelvis tarminfektion eller inkontinens, som gör att du akut kan behöva uppsöka en toalett.
  Fäll ihop
 2. Var du får parkera


  Du får parkera

  • på markerade parkeringsplatser för rörelsehindrade. På tilläggstavlan ser du hur lång tid du får parkera. Om det inte finns någon tilläggstavla är parkering tillåten i högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.
   Vägskylt parkering tillåtenVägskylt som visar en rullstol2 tim_60px

  • 3 timmar där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar.
   Vägskylt som visar parkeringstillstånd 15 minuter 

  • 24 timmar där parkering är tillåten i 3 timmar eller mer.
   Vägskylt parkering tillåten 12 timmar

  • 3 timmar där det är förbud att parkera.
   Vägskylt som visar parkeringsförbud

  Du får inte parkera

  • i ett gångfartsområde som inte har markerade platser
   Vägskylt - gångfartsområde

  • på huvudled
   Vägskylt - huvudled

  • där det är förbud att stanna och parkera
   Vägskylt - förbud att stanna och parkera

  • där det bara är tillåtet för ett specifikt fordonsslag att parkera.
   Vägskylt parkering tillåtenVägskylt - buss

  Lista över parkeringsplatser

  Se adresslista över Uppsala kommuns parkeringsplatser för rörelsehindrade. (PDF, 166 KB)

  Karta över parkeringsplatser i centrala Uppsala

  Se karta med parkeringsplatser för rörelsehindrade (PDF, 840 KB)

  Parkering i Sverige och utomlands

  Tillståndet gäller på gator och allmänna platser i hela Sverige. Det gäller också i de flesta europiska länder.

  Fäll ihop
 3. Vad det kostar


  I Uppsala kommun kostar det inget att parkera för dig som är rörelsehindrad och har ett parkeringstillstånd. Det gäller under förutsättning att du parkerar på någon av de parkeringsplatser som är avsedda för personer med rörelsehinder. Du får alltså inte parkera var du vill. Läs om var du får parkera.

  Om du parkerar på en vanlig avgiftsbelagd parkering måste du betala lika mycket som alla andra.

  Andra regler kan gälla på privat mark och i parkeringsgarage.

  Fäll ihop
 4. Ansök om tillstånd


  Du söker parkeringstillstånd för rörelsehindrade hos stadsbyggnadsförvaltningen. Om du är folkbokförd i en annan kommun behöver du söka där. Giltighetstiden för tillståndet kan vara minst 6 månader och max 5 år, beroende på handläggarens beslut. 

  Handläggningstiden är cirka 6 veckor.

  Fyll i blanketten och skicka den via post till:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala.

  Du behöver bifoga ett fotografi i passformat och ett aktuellt läkarutlåtande. 

  Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. (PDF, 273 KB)

  Bifoga ett foto i passformat. (PDF, 46 KB)

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen – parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  Telefon: 018-727 40 78 eller 018-727 54 13, måndag–torsdag 9.30–11.00.
  E-post: prh@uppsala.se
  Fäll ihop