Parkeringstillstånd för dig som är rörelsehindrad

 1. Vem som kan få tillstånd


  Du som har ett rörelsehinder som gör det svårt att gå kan söka parkeringstillstånd. Med tillstånd får du parkera nära entréer och ingångar, där andra bilister inte får parkera. 

  Ditt parkeringstillstånd är personligt och du kan inte låna ut det till någon annan. 

  Exempel på när du kan få tillstånd

  • Du har ett varaktigt rörelsehinder som gör det svårt att gå.
  • Du är passagerare och ditt rörelsehinder gör det omöjligt för dig att vänta utanför bilen medan föraren parkerar.
  • Små barn med rörelsehinder kan få tillstånd i mycket speciella fall.

  Exempel på när du inte får tillstånd

  • Du har svårt att bära saker.
  • Du har svårt att kliva i och ur bilen.
  Fäll ihop
 2. Var du får parkera


  Du får parkera

  •  på markerade parkeringsplatser för rörelsehindrade.
   Vägskylt parkering tillåtenVägskylt som visar en rullstol

  • 3 timmar där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar.
   Vägskylt som visar parkeringstillstånd 15 minuter 

  • 24 timmar där parkering är tillåten i 3 timmar eller mer.
   Vägskylt parkering tillåten 12 timmar

  • 3 timmar där det är förbud att parkera.
   Vägskylt som visar parkeringsförbud

  Du får inte parkera

  • i ett gångfartsområde som inte har markerade platser
   Vägskylt - gångfartsområde

  • på huvudled
   Vägskylt - huvudled

  • där det är förbud att stanna och parkera
   Vägskylt - förbud att stanna och parkera

  • där det bara är tillåtet för ett specifikt fordonsslag att parkera.
   Vägskylt parkering tillåtenVägskylt - buss

  Lista över parkeringsplatser

  Se lista över Uppsala kommuns parkeringsplatser för rörelsehindrade. (PDF, 186 KB)

  Parkering i Sverige och utomlands

  Tillståndet gäller på gator och allmänna platser i hela Sverige. Det gäller också i de flesta europiska länder.

  Fäll ihop
 3. Vad det kostar


  I Uppsala kommun är alla parkeringsplatser för rörelsehindrade avgiftsfria. Parkerar du däremot på en avgiftsbelagd parkering betalar du lika mycket som alla andra.

  Alla kommuner i Sverige avgör själva om de vill ta ut avgifter för parkering. Kontrollera med den kommun du tänker besöka.

  Fäll ihop
 4. Ansök om tillstånd


  Du söker parkeringstillstånd för rörelsehindrade hos stadsbyggnadsförvaltningen. Om du är folkbokförd i en annan kommun behöver du söka där. Giltighetstiden för tillståndet kan vara minst 6 månader och max 5 år, beroende på handläggarens beslut. 

  Fyll i blanketten och skicka den via post. Du behöver bifoga ett fotografi i passformat och ett aktuellt läkarutlåtande. Handläggningstiden är cirka 4-6 veckor.

  Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. (PDF, 729 KB)

  Bifoga ett foto i passformat. (PDF, 76 KB)

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen – parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  Telefon: 018-727 40 78 eller 018-727 54 13, måndag–fredag 9.30–11.30
  E-post: prh@uppsala.se
  Fäll ihop