Omhändertagen eller felparkerad cykel

Övergiven cykel

På kommunala cykelparkeringar i centrala Uppsala får din cykel stå max fem veckor på samma ställe.

Om din cykel står länge på ett ställe, märker vi cykeln med en grön lapp för att se om den är övergiven. Om du inte tar bort lappen eller flyttar cykeln, fraktar vi bort och förvarar den på en bevakad plats i tre månader.

Grön lapp på cykelstyre

Kontakta felanmälan om du saknar din cykel

Om du saknar din cykel ska du kontakta felanmälan på telefon eller via vår tjänst Felanmäl trafik- och utemiljö. I tjänsten väljer du kategorin "Övrigt" och beskriver var cykeln har stått, när den har försvunnit och hur den ser ut. Om kommunen omhändertagit din cykel återfår du den mot beskrivning och en hanteringsavgift.

Kommunen omhändertar bara cyklar under dagtid måndag till fredag.

Förbjuden cykelparkering

Det är viktigt att du alltid parkerar din cykel i ett cykelställ. En felparkerad cykel kan utsätta andra för fara om den blockerar en utrymningsväg, nödutgång, gångpassage eller ett ledstråk för synskadade.

Om du har parkerat din cykel fel kan någon av våra cykelvärdar märka cykeln med en röd lapp där du uppmanas att flytta din cykel.

Om cykeln är parkerad så att den kan utsätta andra för fara flyttar cykelvärden din cykel. Du borde i sådana fall hitta cykeln i det direkta närområdet. Kommunen flyttar cyklar med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

I vissa fall kan en privat fastighetsägare flytta cyklar. Konktakta fastighetsägen om du tror att fastighetsägaren har flyttat din cykel.

Otillåten parkering