Markupplåtelse

Om du som företagare eller privatperson vill använda kommunens mark (exempelvis gator, trottoarer, torg och parker) till byggetablering behöver du ha tillstånd från polisen.
Exempel på byggetablering är: 

  • container
  • byggställning
  • skylift
  • uteservering
  • konsert.

Sök tillstånd för byggetablering på polisen.se.

Polisen skickar sedan ansökan till kommunen som är markägare för att få ett yttrande. Polisens ansökningsavgift är 700 kr. Kommunen kan lämna villkor för markupplåtelsen i sitt yttande till polisen. Kommunen tar ut en avgift för markhyra om markupplåtelsen blir godkänd.

Använda mark i skyddade områden

Om du vill använda mark i ett skyddat området som till exempel ett naturreservat kan du behöva söka tillstånd/dispens för det.

Läs mer om tillstånd och dispens för åtgärder i natureservat

Trafikanordningsplan

Innan du kan börja arbetet kan det krävas godkänd trafikanordningsplan, en så kallad TA- plan. Ladda ner ansökan om trafikanordningsplan. (PDF, 553 KB) Om du är osäker på om du behöver en trafikanordningsplan kontakta enheten för drift och underhåll.

När kommunen har godkänt markupplåtelsen skickas yttrandet med villkor till polisen tillsammans med eventuell godkänd TA- plan. Kommunen tar ut en avgift för markupplåtelsen och en avgift för godkännande av TA- plan. 

Tillfällig lokal trafikföreskrift

Om arbetet gör att trafik måste omledas eller att parkeringsplatser med avgift måste stängas av behöver du också beslut om LTF, tillfällig lokal trafikföreskrift. Parkeringsbolaget skickar en separat faktura för förlorad parkeringsintäkt.
Läs mer och ansök om lokal trafikföreskrift.

Särskild dispens

Fordon och maskiner som ska köra på platser där det är förbud för motortrafik behöver särskild dispens. Det gäller också vid i- och urlastning. Du kan läsa om hur du söker muntlig dispens i kommunens yttrande till polisen.

Kontakta enheten för trafikreglering och upplåtelse

Enheten för trafikreglering och upplåtelse hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00. Telefontid 9.00-11.00 och 13.00-14.00
E-post: tmu@uppsala.se
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala