Luftkvalitet i Uppsala

Kommunen mäter luftkvaliteten och halterna av luftföroreningar i Uppsalas stadskärna. På Kungsgatan mäter miljöförvaltningen partiklar och kvävedioxid.

Mätningarna visar halter av miljöfarliga partiklar som kommer från biltrafik, industrier och slitage av vägbanor, däck och bromsar. 

Kontrollerna i Uppsala sker tillsammans med andra kommuner. På Östra Svealands luftvårdsförbunds webbplats kan du jämföra mätningar av luftföroreningar i andra kommuner. 

Luftmätningar på Kungsgatan 67 - tre senaste dagarna

Luftmätningar Kungsgatan och Klostergatan* - under året 

Mätningarna visar miljöfarliga halter i utomhusluften under den senaste månaden. Här kan du se om luftföroreningarna överskrider normen för luftkvalitet.

*Klostergatan är en urban bakgrundsstation

Jämförande mätning mellan Uppsalas mätstationer

Under perioden februari – maj 2017 gjorde kommunen en jämförande mätning mellan tre olika mätstationer i centrum. En station ligger på Kungsgatan 67, en på Kungsgatan 42 och den tredje mätstationen är en urbanbakgrundsstation som ligger på Klostergatan. I maj 2017 avvecklas mätstationen på Kungsgatan 42 på grund av ombyggnation av Stadshuset.

Läs rapport från jämförande mätning mellan Uppsalas mätstationer

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala