Fastighetsägares ansvar för snöskottning och sandning

Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av området runt din fastighet. Du ska också se till att det är lätt att komma åt brevlådor och soptunnor. Du får inte lägga snö som du skottat bort på gator eller i parker.

Om gångbanan utanför din fastighet är hal eller snötäckt ska du se till att den sandas eller skottas. Om det inte finns någon gångbana ska ett utrymme motsvarande en gångbana skottas och/eller sandas för att gångtrafikanter ska kunna ta sig fram.

Om du inte sandar eller skottar gångbanan eller utrymmet motsvarande en gångbana kan kommunen tvingas skotta bort snö och sanda på din bekostnad. Du riskerar även att

 • få böter enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
 • bli skadeståndsskyldig om någon skadar sig.

Läs de fullständiga reglerna om renhållning av gångbanor i Föreskrifter om gångbanerenhållning i Uppsala kommun.

Läs mer om skadestånd i Skadeståndslagen på riksdagen.se.

Du ansvarar för att skotta taket

Du ansvarar också för att se till att snö och is från fastigheten inte skadar människor eller offentlig egendom.

Om det finns risk för fallande is eller snö ska du

 • spärra av trottoarerna
 • sätta upp varningsskylt om snöras
 • röja undan snön och isen.

Tänk på att du ansvarar för att snöröja taket även om du har satt upp varningsskyltar!

Snötipp

Om det blir mycket snö är det du som är fastighetsägare som har ansvaret för att forsla bort snöhögarna. Det finns snötippar intill Österleden i Nyby och vid Lurbo Ridcenter. Se infartsskyltar från Österleden och Lurbovägen.

Hämta sand och grus

Du kan hämta grovkornig sand på många olika platser i Uppsala.

Uppsala tätort

 • Berthåga – Bertilsvägen 7, strax innan fotbollsplanen.
 • Boländerna – Verkstadsgatan 8, på parkeringen ut mot Stålgatan.
 • Brillinge – Smedjevägen 1, södra sidan efter korsningen med Storkällsvägen.
 • Bärby Hage – Bärbygatans parkering mellan Pilot och Hangargatan.
 • Centrum – Fjalars gränd, vid bussuppställningsplatsen.
 • Ekeby – Eriksbergsvägen, Ekebyvallen mellan Bruksvägen och Gråbergsvägen.
 • Fålhagen –  Almtunaskolan, Österbadet, infart Björkgatan
 • Gottsunda – Elfrida Andrées väg mittemot återvinningen.
 • Gränby – Råbyvägen, vid Gränby ishalls södra sida.
 • Gränby – Stagneliusgatan 1
 • Kvarnbo – Kvarnbogård.
 • Luthagen – Prästgårdsgatan vid Stabbybacke (vid informationstavlan för löparspåret).
 • Nåntuna – Nåntunavägen, mellan cirkulationsplatsen på väg 255 och Hemslöjdsvägen.
 • Sunnersta västra – Granebergsvägen, på den stora asfalterade parkeringen som ligger mellan Skarholmsvägen och Seglarvägen.
 • Sunnersta östra – Sunnerstavägen, bakom transformatorstationen som ligger i Grisslevägens förlängning.
 • Tunabackar – Tunabergsgatan vid Tunabergsskolans norra del.
 • Årsta – Fålhagsleden vid bullervallen

Se karta för sandupplagorna i centrum (PDF, 4 MB)

Storvreta (två platser)

 • Skogsvallsvägens västra sida i korsningen med Fullerövägen.
 • Skogsvallsvägen vid infarten till gamla tippområdet, öster om Tipptoppen.

Se karta för sandupplagorna i Storvreta (PDF, 6 MB)

Lindbacken (en plats)

 • På en tom marktomt mellan ICA och väg 288.

Se karta för sandupplagan i Lindbacken (PDF, 1 MB)

Felanmäl

Du kan felanmäla platser som inte är skottade och sandade i formuläret för felanmälan av trafik- och utemiljö.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala