Färdtjänst

 1. Viktig information om färdtjänst


  Information

  Vi har under den senaste tiden haft problem med inställda och försenade skolskjutsar, färdtjänst- och omsorgsresor. Vi arbetar för att problemen ska vara åtgärdade så snart som möjligt.
  Här kan du läsa mer om den aktuella situationen

  För tillfället har vi svårt att utföra spontana resor med färdtjänst på vardagar mellan 14.30–16.00. Det beror på att det är många skolskjutsar den tiden på dagen. Eftersom vi fortfarande har en viss brist på bilar ber vi dig att helst boka resor på andra tider om du har möjlighet.

  Fäll ihop
 2. Rätt till färdtjänst


  Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik kan söka färdtjänst. Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken i Uppsala kommun.

  Du kan söka färdtjänst om

  • du har en funktionsnedsättning som gör det väldigt svårt för dig att förflytta dig eller resa med kollektivtrafik
  • din funktionsnedsättning är bestående, i minst tre månader eller längre 
  • du är folkbokförd i Uppsala kommun.

  Exempel på när du inte får färdtjänst

  Du får inte åka med färdtjänst

  Fäll ihop
 3. Olika sätt att resa


  Det finns två olika val när du ska boka färdtjänst. Du kan välja mellan att samåka eller att åka i egen bil.

  Samåkning

  När du samåker är det andra personer som åker med dig i bilen. Då kan resan ta lite längre tid eftersom bilen ska hämta och lämna de andra passagerarna på andra platser än de du ska till. Samåkning är det billigaste alternativet.

  Egen bil – ensamåkning

  Du kan också välja att få en bil för dig själv. Tala om när du bokar att du vill ha "egen bil". När du reser själv så kostar det mer, men du får ta med dig en medresenär utan extra kostnad.

  Särskild prövning av behov för egen bil

  Om din funktionsnedsättning gör att du måste åka i egen bil, kan du söka tillstånd för det. En handläggare på färdtjänsten gör då en prövning för att se om du har rätt till ensamåkning. Du ska bifoga ett medicinskt utlåtande med din ansökan. 

  Fäll ihop
 4. Vad du betalar


  Avgifter för färdtjänst

  Sträcka Samåkning Egen bil
  en zon 40 kronor 80 kronor
  två zoner 80 kronor 160 kronor
  till eller från Arlanda 150 kronor 300 kronor

   

  Zonkarta

  zonkarta över kollektivtrafikzonerna 1, 2 och 5 i uppland.

  Avgift för resor till arbete och studier

  Du som reser till och från arbete eller studier med färdtjänst kan ansöka om att få betala en lägre avgift. Om du får något annat bidrag för resorna kan du inte få en lägre avgift för färdtjänst.

  Om du får rätt till lägre avgift gäller den i maximalt ett år. Du får sedan ansöka igen.

  Du kan börja eller sluta resan på annan adress än bostadsadressen, om resan då blir kortare.

  Din avgift för färdtjänst blir lika stor som kostnaden för ett månadskort för kollektivtrafik.

  Resa till arbete

  Arbetet ska vara ett yrkesarbete. Det betyder att du får lön och är anställd eller har eget företag.

  Vid arbete gäller:

  • Du betalar en lägre avgift för två enkelresor per arbetsdag. Du kan få fler resor om du har delad arbetstid.
  • Du ska resa mellan hemmet och arbetsplatsens huvudkontor eller huvudadress. Du som har flera arbetsplatser kan få lägre avgift för resor till olika arbetsadresser.
  • Om du behöver resa mellan olika arbetsplatser för till exempel utbildning inom arbetet, räknas det som tjänsteresor som din arbetsgivare ska betala. 

  Resa till studier

  Du kan få lägre avgift för resor till studier som ger rätt till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN och för svenska för invandrare (SFI).

  Du kan få lägre avgift för två enkelresor per studiedag. Om du studerar på universitetet gäller det också för resor mellan institutioner under studiedagen.

  Resa till daglig verksamhet

  Du som har en daglig verksamhet och färdtjänsttillstånd har rätt till omsorgsresor. När du blir beviljad omsorgsresor gäller det tillståndet lika länge som ditt färdtjänsttillstånd. För att ansöka om omsorgsresor, kryssa i avsedd ruta på färdtjänstansökan och uppge namnet på din dagliga verksamhet. Resorna samordnas av Trafikcentralen och är utan kostnad.

  Ledsagare

  Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd under själva resan eller i direkt anslutning till resan kan du söka tillstånd om att medföra ledsagare.

  Läs mer om ledsagarservice

  Fäll ihop
 5. Ansök om att få färdtjänst


  Ansökningsblankett för färdtjänst (PDF, 253 KB)

  Beställ eller hämta en blankett

  Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kan kommunen skicka en blankett till dig. Kontakta färdtjänstinformationen. Du kan också hämta blanketten hos Kommuninformation.

  Skicka med läkarutlåtande

  Första gången du ansöker om färdtjänst måste du komplettera din ansökan med ett läkarutlåtande som intygar din funktionsnedsättning. Använd dig av blanketten här nedan.

  Blankett för läkarutlåtande för ansökan om färdtjänst (PDF, 877 KB)

  Överklaga beslut

  Om du inte får rätt till färdtjänst kan du överklaga beslutet. När du får beskedet från kommunen får du också veta hur du överklagar.

  Du har tre veckor på dig att överklaga från det datum du tagit del av beslutet.

  Fäll ihop
 6. Förläng tillståndet


  Du som har färdtjänsttillstånd sedan tidigare kan ansöka om att få det förlängt.

  För att vara säker på att kommunen hinner handlägga din ansökan måste du ansöka senast en månad innan ditt nuvarande tillstånd löper ut. 

  Du använder samma blankett som vid ny ansökan om färdtjänst.

  Ansökningsblankett för färdtjänst (PDF, 253 KB)

  Du behöver inte i det första skedet skicka med läkarutlåtandet på nytt när du ansöker om förlängning. Din handläggare kontaktar dig om du behöver komplettera med ett nytt läkarutlåtande.

  Fäll ihop
 7. Boka och resa


  Du kan boka din resa via trafikcentralen under ordinarie öppettider eller via appen Mina resor Uppsala. Du kan bara boka ordinära resor i appen. Ladda ner appen Mina resor på Google Play eller på App Store.

  Du kan använda färdtjänsten dygnet runt. Boka din resa i så god tid som möjligt, dock senast 30 minuter innan du vill resa.

  Du behöver inget färdtjänstkort

  Du behöver inte använda något färdtjänstkort, utan det räcker med att du visar upp legitimation för chauffören.

  Fäll ihop
 8. Sjukresor


  Har du kostnader för resor när du besöker sjukvård eller tandvård kan du ha rätt till ersättning från Region Uppsala (tidigare landstinget) för en del av dina resekostnader.

  Läs om sjukresor på Region Uppsalas webbplats. 

  Fäll ihop
 9. Resegaranti


  Från och med 1 juni 2015 gäller resegaranti för färdtjänst i Uppsala kommun.

  Resegarantin innebär att du får tillbaka din egenavgift om:

  • färdtjänsttaxin är mer än 20 minuter försenad från utlovad tid
  • omvägstiden blir mer än 20 minuter vid en resa inom en zon
  • eller om omvägstiden blir mer än 40 minuter vid en resa mellan flera zoner.

  Ansök om resegaranti via blankett (PDF, 138 KB)

  Fäll ihop
 10. Resa i andra kommuner


  Du får resa till Knivsta och Arlanda

  Med ditt färdtjänsttillstånd får du resa hur mycket du vill

  • till och från Knivsta kommun
  • till och från Arlanda flygplats.

  Du får 20 enkelresor per år

  Du kan utan särskild prövning beställa 20 enkelbiljetter per år för resa i eller mellan andra kommuner, om sträckan inte är längre än 30 kilometer.

  Utökat tillstånd vid behov

  Om du har särskilda skäl kan du få utökat tillstånd att åka färdtjänst mellan två kommuner. Det gäller till exempel om arbetsplatsen, högskolestudier eller närmaste serviceort ligger i en annan kommun.

  Fäll ihop
 11. Medresenär


  Om du väljer alternativet ensamåkning kan du ta med en medresenär utan kostnad. Ytterligare medresenärer betalar samma pris som du. Dessutom gäller följande regler:

  • Barn upp till och med 12 år reser med betalande vuxen utan extra kostnad.
  • Du får inte ta med dig medresenär vid samåkning.
  • Du kan inte kräva ett större fordon än vad du har fått tillstånd till.
  • Medresenären ska stiga på och av vid samma plats som du.
  Fäll ihop
 12. Ledsagare


  Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd under själva resan kan du söka tillstånd om att medföra ledsagare.

  • Ledsagaren måste stiga på och av på samma ställe som du.
  • Om du behöver fler än en ledsagare kan du ansöka om att få det. Då behöver du styrka ditt behov med ett medicinskt utlåtande.
  • Det är du som resenär som själv ska ordna med ledsagare när du har fått tillstånd.

  Läs mer om ledsagarservice.

  Fäll ihop
 13. Kontakt


  Boka färdtjänstresa via färdtjänstens trafikcentral

  Du kan resa dygnet runt, men du måste beställa din resa under trafikcentralens öppettider.

  Öppettider
  Vardagar 6.00–22.00
  Helgdagar 8.00–22.00

  Telefon: 018-727 39 00

  Kontakta färdtjänstinformationen

  Det är viktigt för oss att alla resor sker på ett tryggt och förväntat sätt. Kontakta färdtjänstinformationen om du har synpunkter på din resa.

  Telefon: 018-727 16 00, vardagar 9–12 och 13–15
  Besöksadress: Kungsgatan 85 (endast förbokade besök)
  Fäll ihop