Dispens för tunga, långa och breda transporter

Trafikverkets regioner eller kommunerna prövar dispens från trafikförordningen när det gäller breda, långa och tunga transporter. 

Visa begränsningar i höjd och längd på karta.

Om transporten sker inom Uppsala kommun, skicka dispensansökan till enheten för trafik och samhälle.

Om flera kommuner blir berörda av transporten, skicka dispensansökan till Trafikverkets regionkontor i den region där transporten startar. 
Se kontaktuppgifter till regionkontor på trafikverket.se.

Ansökningsblankett för dispenstrafik (PDF, 124 KB)

Skicka in din ansökan i god tid innan transporten är planerad att genomföras.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala