Dispens för tunga, långa och breda transporter

Trafikverkets regioner eller kommunerna prövar dispens från trafikförordningen när det gäller breda, långa och tunga transporter. 

Skicka dispensansökan

Om transporten sker inom Uppsala kommun, skicka dispensansökan till enheten för trafikreglering och upplåtelse.

Om flera kommuner blir berörda av transporten, skicka dispensansökan till Trafikverkets regionkontor i den region där transporten startar. 
Se kontaktuppgifter till regionkontor på trafikverket.se.

Ansökningsblankett för dispenstrafik (PDF, 124 KB)

Skicka in din ansökan i god tid innan transporten är planerad att genomföras.

Se begränsningar i höjd och längd

Du kan se begränsningar i höjd och längd i Trafikverkets karttjänst.

Så här gör du:

 1. Gå till Trafikverkets karttjänst
 2. Klicka på den gröna pilen vid sökrutan till vänster.
 3. Klicka på Välj...
 4. Klicka på Plats, vägnummer, koordinat.
 5. Skriv in Uppsala i fältet.
 6. Klicka på Sök.
 7. Klicka på det alternativ som passar bäst i den utfällda listan.
 8. Klicka på den gröna pilen igen för att dölja listan.
 9. Klicka i det nedre fältet i rutan till höger ("Dataslag på karta").
 10. Klicka på den uppgift du önskar se.
 11. Klicka på den gröna pilen i samma ruta för att dölja listan.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12,

Öppettider reception:
Måndag–torsdag 7.45–17.00
Fredag 7.45–16.00
Dag före helgdag 8.00–12.00

Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala