Cykelpumpar

I Uppsala tätort finns det totalt 82 platser där du kan pumpa din cykel. Kommunen har placerat ut 34 av pumparna. Av dessa är 20 pumpar eldrivna och 14 är manuella (utan el). Övriga cykelpumpar är privata.

Kommunens cykelpumpar

Kommunens cykelpumpar klarar de flesta ventiler, till exempel ventiler för cyklar, barnvagnar och rullstolar. Pumparna är tillgängliga dygnet runt. 

Gör en felanmälan om någon av kommunens pumpar inte fungerar.

 En cykelpump

 Du hittar kommunens pumpar på följande platser:

 • Carolinaparken bakom Carolina Rediviva
 • cykelvårdsstatonen i stadsträdgården mellan Parksnäckan och Studenternas
 • Dag Hammarskjölds väg, i höjd med infarten till Uppsala Science Park
 • Dag Hammarskjölds väg i Sunnersta
 • entrén till Stadsträdgården, intill pumphuset och Svandammen
 • Gottsunda centrum
 • Granitvägen vid Västertorg i Eriksberg
 • korsningen Bergsbrunnagatan–Alsikegatan
 • korsningen Bolandsgatan-Björkgatan intill Bolandsskolan i Boländerna
 • korsningen Dragarbrunnsgatan–Vretgränd (Olrogs plats)
 • korsningen Gamla Uppsalagatan–Svartbäcksgatan
 • korsningen Gamla Uppsalagatan–Vattholmavägen
 • korsningen Kungsgatan–Kungsängsesplanaden
 • korsningen Kyrkogårdsgatan–S:t Johannesgatan
 • korsningen Salagatan–Roslagsgatan (Vaksala torg)
 • korsningen Salagatan–S:t Persgatan
 • korsningen Svartbäcksgatan–Skolgatan
 • korsningen Sysslomansgatan-Odengatan
 • korsningen Torsgatan–Börjegatan
 • korsningen Vattholmavägen-Iduns väg i Gamla Uppsala
 • korsningen Vårdsätravägen-Slädvägen i Valsätra
 • mellan gång- och cykeltunnlarna i korsningen Stålgatan–Tycho Hedéns väg
 • Norbyvägen intill Gläntan i Eriksberg/Sommaro
 • Norbyvägen intill Svamptorget i Norby
 • Mimmi Ekholms plats
 • Resecentrum, västra sidan, korsningen Bredgränd–Stadshusgatan
 • Solvallsparken i Rosendal
 • Von Barska häcken mellan Råbyvägen och Gamla Uppsalagatan i Löten
 • Vänortsgatan intill Ekeby bruk i Ekeby.

Du kan också se var pumparna finns i cykelkartan. Cykelkartan uppdateras vid vissa tillfällen. Det innebär att inte alla nya cykelpumpar finns med. 

Se var pumpställen finns på cykelkartan.

Privata cykelpumpar

Det finns också privata cykelpumpar som inte kommunen sköter om. Dem hittar du till exempel på bensinstationer, vid universitetsinstitutioner och vid cykelaffärer.

Kommunens cykelserviceplatser

Det finns också ett antal cykelserviceplatser i Uppsala. Där finns både cykelpump, enklare verktyg och upphängningsmöjligheter för din cykel. 

 Du hittar kommunens cykelserviceplaster på följande platser:

 • korsningen Stenhagsvägen-Herrhagsvägen i Stenhagen
 • Flogstaparken i Flogsta
 • Brantingstorget i Sala backe
 • KarlsrogatanKrongatan.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Öppettider reception:
Måndag–torsdag 7.45–17.00
Fredag 7.45–16.00
Dag före helgdag 8.00–12.00

Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala