Cykelparkering

 1. I korthet


  I centrala Uppsala finns det runt 12 000 cykelparkeringar. 

  Våra cykelvärdar arbetar med att minska antalet felparkerade cyklar och se till att cykelparkeringarna inte är fulla av övergivna cyklar.

  Fäll ihop
 2. Olika sätt att parkera cykeln


  Förutom alla vanliga cykelställ i staden finns det cykelställ i två våningar vid Resecentrum och Smedsgränd. Vid Resecentrum bygger vi ett nytt cykelparkeringshus.

  Var du kan parkera vid Resecentrum

  Här kan du parkera – karta över cykelparkeringar vid Resecentrum. (PDF, 116 KB)

  Felparkerade cyklar som står utanför cykelställ vid Resecentrum flyttas till Fjalars gränd. Felparkerade cyklar som är fastlåsta i räcken, staket och stolpar flyttas till Kåbo cykelverkstad där de kan lösas ut mot en avgift på 300 kronor.

  Illegaly parked bicycles outside bicycle racks at Resecentrum are moved to Fjalars gränd. Illegaly parked bicycles locked in rails, fences and posts are transported to Kåbo Service Center where they can be retrieved for a fee of  SEK 300.

  Cykelställ i två våningar

  Det finns cykelställ i två våningar vid Resecentrum och Smedsgränd. Lås- och lyftanordningarna kan se lite olika ut beroende på modell på tvåvåningsställ. Tänk på att inte parkera en cykel med barnsadel på pakethållaren i det nedre stället.

  Se en film om hur cykelställen fungerar:

  Nytt cykelparkeringshus vid Resecentrum

  Sommaren 2018 började vi bygga ett cykelparkeringshus vid spåren på Resecentrums sydvästra sida. Parkeringshuset ska bli två våningar högt och ha plats för drygt 1 200 cyklar.

  Cykelparkeringen där parkeringshuset byggs är avstängd. Under byggtiden kan du bland annat parkera i de nya cykelställen mellan Resecentrum och Stadshuset.

  Cykelparkeringshuset beräknas vara klart hösten 2019.

  Läs om cykelparkeringshuset och hur byggarbetet påverkar cykelparkeringarna vid Resecentrum på bygg.uppsala.se 

  Fäll ihop
 3. Regler för cykelparkering


  Parkera cykeln i cykelställ

  Det är viktigt att du alltid parkerar din cykel i ett cykelställ. En felparkerad cykel kan utsätta andra för fara om den blockerar en utrymningsväg, nödutgång, gångpassage eller ett ledstråk för synskadade.

  Om du har parkerat din cykel fel kan någon av våra cykelvärdar märka cykeln med en röd lapp där du uppmanas att flytta din cykel.

  Otillåten parkering

  Om du parkerat cykeln fel

  Om du parkerat cykeln så att den kan utsätta andra för fara så flyttar cykelvärden på den. Du borde i sådana fall hitta cykeln i det direkta närområdet. Kommunen flyttar cyklar med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

  I vissa fall kan en privat fastighetsägare flytta cyklar. Konktakta fastighetsägaren om du tror att fastighetsägaren har flyttat din cykel.

  Lämna inte cykeln för länge i cykelstället

  På kommunala cykelparkeringar i centrala Uppsala får din cykel stå max fem veckor på samma ställe. Vid Resecentrum får din cykel stå i max två veckor på samma ställe.

  Övergiven cykel

  Om din cykel står länge på ett ställe, märker vi den med en grön lapp för att se om den är övergiven. Om du inte tar bort lappen eller flyttar cykeln, fraktar vi bort och förvarar den på en bevakad plats i tre månader.

  Vi omhändertar bara cyklar under dagtid måndag till fredag.

  Grön lapp på cykelstyre

  Fäll ihop
 4. Om din cykel fraktats bort


  Kontakta felanmälan om du saknar din cykel

  Om du saknar din cykel ska du kontakta felanmälan på telefon eller via webben.
  På webben väljer du kategorin "Övrigt" och beskriver var cykeln har stått, när den har försvunnit och hur den ser ut. Om kommunen omhändertagit din cykel kan du få tillbaka den mot beskrivning och en hanteringsavgift.

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om hur kommunen jobbar med och utvecklar sina cykelparkeringar.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Öppettider reception, Måndag–torsdag 7.45–17.00, Fredag 7.45–16.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop