Cykelparkering

 1. I korthet


  I centrala Uppsala finns det runt 12 000 cykelparkeringar. 

  Våra cykelvärdar arbetar med att minska antalet felparkerade cyklar och se till att cykelparkeringarna inte är fulla av övergivna cyklar.

  Fäll ihop
 2. Olika sätt att parkera cykeln


  Förutom alla vanliga cykelställ i staden finns det cykelställ i två våningar vid Resecentrum och Smedsgränd. Vid Resecentrum bygger vi ett nytt cykelparkeringshus.

  Nytt cykelparkeringshus vid Resecentrum

  Under 2018 börjar vi bygga ett cykelparkeringshus vid spåren på Resecentrums sydvästra sida. Parkeringshuset ska bli två våningar högt och ha plats för drygt 1 200 cyklar.

  Den 2 juli började vi flytta cyklarna som stod på cykelparkeringen. Låsta cyklar som står utanför cykelställ flyttas till Fjalars gränd, där du kan hämta din cykel. Cyklar som står fastlåsta i cykelställ flyttas till Kåbo cykelverkstad. Kontakta Kåbo Cykelverkstad för att hämta ut din cykel.

  Due to construction works, bikes that were parked at the bicycle parking are being moved from July 2. Bikes locked in bicycle racks are transported to Kåbo Service Center. Contact Kåbo Service Center to retrieve your bike. All other bikes are being moved to the parking at Fjalars grand, where you can retrieve your bike.

  Karta över cykelparkeringarna vid Resecentrum. (PDF, 116 KB)

  Läs om cykelparkeringshuset och hur byggarbetet påverkar cykelparkeringarna vid resecentrum på bygg.uppsala.se 

  Cykelställ i två våningar

  Det finns cykelställ i två våningar vid Resecentrum och Smedsgränd. Lås- och lyftanordningarna kan se lite olika ut beroende på modell på tvåvåningsställ. Tänk på att inte parkera en cykel med barnsadel på pakethållaren i det nedre stället.

  Se en film om hur cykelställen fungerar:

   

  Fäll ihop
 3. Regler för cykelparkering


  Parkera cykeln i cykelställ

  Det är viktigt att du alltid parkerar din cykel i ett cykelställ. En felparkerad cykel kan utsätta andra för fara om den blockerar en utrymningsväg, nödutgång, gångpassage eller ett ledstråk för synskadade.

  Om du har parkerat din cykel fel kan någon av våra cykelvärdar märka cykeln med en röd lapp där du uppmanas att flytta din cykel.

  Otillåten parkering

  Om du parkerat cykeln fel

  Om du parkerat cykeln så att den kan utsätta andra för fara så flyttar cykelvärden på den. Du borde i sådana fall hitta cykeln i det direkta närområdet. Kommunen flyttar cyklar med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

  I vissa fall kan en privat fastighetsägare flytta cyklar. Konktakta fastighetsägen om du tror att fastighetsägaren har flyttat din cykel.

  Lämna inte cykeln för länge i cykelstället

  På kommunala cykelparkeringar i centrala Uppsala får din cykel stå max fem veckor på samma ställe.

  Övergiven cykel

  Om din cykel står länge på ett ställe, märker vi den med en grön lapp för att se om den är övergiven. Om du inte tar bort lappen eller flyttar cykeln, fraktar vi bort och förvarar den på en bevakad plats i tre månader.

  Vi omhändertar bara cyklar under dagtid måndag till fredag.

  Grön lapp på cykelstyre

  Fäll ihop
 4. Kontakt


  Kontakta felanmälan om du saknar din cykel

  Om du saknar din cykel ska du kontakta felanmälan på telefon eller via webben.
  På webben väljer du kategorin "Övrigt" och beskriver var cykeln har stått, när den har försvunnit och hur den ser ut. Om kommunen omhändertagit din cykel kan du få tillbaka den mot beskrivning och en hanteringsavgift.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om hur kommunen jobbar med och utvecklar sina cykelparkeringar.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception

  Måndag–fredag 7.45–17.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop