Buller

 1. I korthet


  Buller är ett miljö- och folkhälsoproblem som berör många människor. Buller och ljud som stör kommer från flera olika källor och kan uppfattas olika störande beroende på varje enskild individ. Buller kan leda till bland annat hörselskador, stress och sömnsvårigheter. Det kan också öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

  Här kan du läsa om olika typer av buller och vart du ska vända dig om du stör dig på buller i din närmiljö.

  Fäll ihop
 2. Buller inomhus


  Bor du i lägenhet och störs och buller från verksamhet i byggnaden ska du i första hand vända dig till din hyresvärd eller styrelsen i din bostadsrättsförening. Om ingenting händer och du fortfarande störs av buller kan du kontakta miljöförvaltningen.

  Läs de riktvärden som folkhälsomyndighetens allmänna råd har tagit fram gällande buller inomhus

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Första torsdagen i varje månad kan du träffa lantmätare och avlopps- och strandskyddshandläggare för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar. Tid: 15.00–18.00. 

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop
 3. Buller utomhus


  Om du har frågor om buller från exempelvis närliggande verksamheter som diskotek och restauranger, från fläktar på kyl- och ventilationsanläggningar eller industrier som stör ska du kontakta miljöförvaltningen.

  Läs Naturvårdsverkets vägledning kring buller från industrier.

  Bullerkartor över Uppsala

  Kartorna visar ekvivalent buller från vägtrafik i Uppsala kommun respektive Uppsala tätort under 2016.

  Bullerkarta över Uppsala kommun år 2016

  Ladda ner bullerkartan över Uppsala kommun. (PDF, 5 MB)

  Bullerkarta över Uppsala tätort år 2016

  Ladda ner bullerkartan över Uppsala tätort. (PDF, 6 MB)

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Första torsdagen i varje månad kan du träffa lantmätare och avlopps- och strandskyddshandläggare för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar. Tid: 15.00–18.00. 

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop
 4. Trafikbuller


  Riksdagen har tagit fram riktvärden för hur hög ljudnivån från trafik maximalt bör vara i och utanför en bostad. Riktvärdena tar hänsyn till vad som anses vara tekniskt möjligt att klara vid en ny- eller ombyggnation. Om ljudnivån utomhus överskrider riktvärdena måste bostaden anpassas så att ljudnivån inomhus inte blir för hög.

  Om du störs av trafikbuller ska du i första hand kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.

  Läs förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

  2012 gjorde Uppsala kommun en utredning om trafikbuller. Utredningen resulterade i en bullerkarta över Uppsala kommun och ett åtgärdsprogram mot omgivningsbuller.
  Läs kommunens åtgärdsprogram mot buller.

  Bidrag för bullerskydd

  Om din fastighet eller bostadsrätt påverkas av buller och oljud från någon av kommunens vägar kan du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening ansöka om bidrag för att åtgärda och minska bullernivån.
  Sök bidrag för bullerskydd

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception:
  Måndag–torsdag 7.45–17.00
  Fredag 7.45–16.00
  Dag före helgdag 8.00–12.00

  Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Fäll ihop