Broöppningstider

När du åker båt till och från Uppsala hamn i Fyrisån passerar du fyra öppningsbara broar: Hamnspången, Kungsängsbron, Flottsundsbron och Vindbron.

Broarnas höjd

Den segelfria höjden under broarna vid normalvattenstånd är:

  • Hamnspången: 2,3 meter
  • Kungsängsbron: 5,3 meter
  • Flottsundsbron: 3,8 meter
  • Vindbron: 2,1 meter

Kontakta brovakten först

Kontakta brovakten via VHF, radiokanal 15 eller på telefon 018–13 00 03. Anropa alltid brovakten om du inte är inom synhåll.

Hamnspången fjärrstyrs från Kungsängsbron.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala