Broöppningstider

När du åker båt till och från Uppsala hamn i Fyrisån passerar du fyra öppningsbara broar: Hamnspången, Kungsängsbron, Flottsundsbron och Vindbron.

Broarnas höjd

Den segelfria höjden under broarna vid normalvattenstånd är:

  • Hamnspången: 2,3 meter
  • Kungsängsbron: 5,3 meter
  • Flottsundsbron: 3,8 meter
  • Vindbron: 2,1 meter

Kontakta brovakten först

Kontakta brovakten via VHF, radiokanal 15 eller på telefon 018–13 00 03. Anropa alltid brovakten om du inte är inom synhåll.

Hamnspången fjärrstyrs från Kungsängsbron.

Tider för broöppning 30 april–15 oktober

Hamnspången, Kungsängsbron och Flottsundsbron har särskilda tider när de är öppna så att båttrafiken kan passera.

Vindbron har inga särskilda tider när den är öppen. Kontakta alltid brovakten. 

Båttrafik in till hamnen

Veckodag Flottsundsbron Kungsängsbron Hamnspången
Måndag 10.00, 12.00, 14.00, 15.20, 18.00, 20.00, 21.20 10.45, 12.45, 14.45, 16.00, 18.45, 22.00 10.00, 12.00, 14.00, 15.20, 18.00, 21.20
Tisdag 10.00, 12.00, 14.00, 15.20, 18.00, 20.00, 21.20 10.45, 12.45, 14.45, 16.00, 18.45, 22.00 10.00, 12.00, 14.00, 15.20, 18.00, 21.20
Onsdag 10.00, 12.00, 14.00, 15.30, 18.00, 20.00, 21.20 10.45, 12.45, 14.45, 16.00, 18.45, 22.10 10.00, 12.00, 14.00, 15.20, 16.20, 18.00, 22.20
Torsdag

10.00, 12.00, 14.00, 15.30, 18.35, 20.00, 21.20

10.45, 12.45, 14.45, 16.10, 18.45, 22.10 10.00, 12.00, 14.00, 15.20, 16.20, 18.00, 22.20
Fredag 10.00, 12.00, 14.00, 15.30, 18.00, 20.00, 21.20 10.45, 12.45, 14.45, 16.10, 18.45, 22.10 10.00, 12.00, 14.00, 15.20, 16.20, 18.00, 22.20
Lördag 10.00, 12.00, 14.00, 15.30, 18.00, 20.00, 21.20 10.45, 12.45, 14.45, 16.10, 18.45, 22.10 10.00, 12.00, 14.00, 15.20, 16.20, 18.00, 22.20
Söndag 10.00, 12.00, 14.00, 15.30, 18.00 10.45, 12.45, 14.45, 16.10, 18.45, 22.10 10.00, 12.00, 14.00, 15.20, 16.20, 18.00, 22.20

Båttrafik ut från hamnen

Veckodag Hamnspången Kungsängsbron Flottsundsbron
Måndag 11.00, 13.00, 17.00, 19.00 11.10, 13.10, 17.10, 19.10 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Tisdag 11.00, 13.00, 17.00, 19.00 11.10, 13.10, 17.10, 19.10 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Onsdag 11.00, 13.00, 17.00, 18.40 11.20, 13.10, 17.10, 18.50 12.00, 14.00, 18.00, 19.30
Torsdag 11.10, 13.00, 14.20, 18.40, 20.40 11.20, 13.10, 14.30, 18.50 12.00, 14.00, 15.10, 19.30, 21.20
Fredag 11.10, 13.00, 14.20, 18.40, 20.40 11.20, 13.10, 14.30, 17.10, 18.50, 20.50 12.00, 14.00, 15.10, 19.30, 21.20
Lördag 11.10, 13.00, 14.20, 18.40, 20.40 11.20, 13.10, 14.30, 17.10, 18.50, 20.50 12.00, 14.00, 15.10, 19.30, 21.20
Söndag 11.10, 13.00, 14.20, 18.40, 20.40 11.20, 13.10, 14.30, 17.10, 18.50, 20.50 12.00, 14.00, 15.10, 19.30, 21.20

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala