Broöppningstider

När du åker båt till och från Uppsala hamn i Fyrisån passerar du fyra fjärrstyrda öppningsbara broar: Hamnspången, Kungsängsbron, Vindbron och Flottsundsbron

Under perioden 15 april till den 15 oktober kan man begära broöppning, mellan kl. 08.00-23.00. Observera mellan kl. 16.00-17.00 görs inga broöppningar på vardagarna.
Vid frågor om broarna eller broöppningar skicka e-post till hamnen@uppsala.se

Kontakta brovakten först

Kontakta brovakten via VHF, radiokanal 15. Anropa alltid brovakten om du inte är inom synhåll.

Broarnas höjd

Den segelfria höjden under broarna vid normalvattenstånd är:

  • Hamnspången: 2,3 meter
  • Kungsängsbron: 5,3 meter
  • Flottsundsbron: 3,8 meter
  • Vindbron: 2,1 meter

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Öppettider reception:
Måndag–torsdag 7.45–17.00
Fredag 7.45–16.00
Dag före helgdag 8.00–12.00

Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala