Broöppningstider

När du åker båt till och från Uppsala hamn i Fyrisån passerar du fyra öppningsbara broar: Hamnspången, Kungsängsbron, Flottsundsbron och Vindbron.

Det finns inga särskilda broöppningstider. Kontakta brovakten när du vill passera. Det kan du göra dygnet runt. 

Kontakta brovakten först

Kontakta brovakten via VHF, radiokanal 15 eller på telefon 018–13 00 03. Anropa alltid brovakten om du inte är inom synhåll.

Hamnspången fjärrstyrs från Kungsängsbron.

Broarnas höjd

Den segelfria höjden under broarna vid normalvattenstånd är:

  • Hamnspången: 2,3 meter
  • Kungsängsbron: 5,3 meter
  • Flottsundsbron: 3,8 meter
  • Vindbron: 2,1 meter

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Öppettider reception:
Måndag–torsdag 7.45–17.00
Fredag 7.45–16.00
Dag före helgdag 8.00–12.00

Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala