Bidrag för enskild väg

Enskilda vägar är den vanligaste typen av vägar i Sverige. Om vägen uppfyller vissa krav kan kommunen betala ut bidrag för drift och underhåll. Du måste ansöka om bidraget varje år. Varje år justeras bidragsnivån med ett index. 2020 är bidraget 3,34 kronor per meter väg.

Villkor för att få bidrag

Vägen

  • måste vara minst 200 meter lång
  • måste vara till för permanent boende
  • måste vara öppen för allmän trafik
  • får inte ha driftbidrag från Trafikverket.

Ansök om bidrag

Ansökan öppnar igen januari 2021.

Om du har driftbidrag från Trafikverket

Om du har driftbidrag från Trafikverket gäller följande:

  • Trafikverket har en beräknad kostnad för din väg. Kommunen betalar 20 procent av den till dig i bidrag. Det sker automatiskt och du behöver inte ansöka. Om du byter utbetalningskonto eller vägen upphör måste du meddela både kommunen och Trafikverket, annars kan bidraget inte betalas ut.

Läs om Trafikverkets bidrag på trafikverket.se.

Status för utbetalning av bidrag 2020

  • Kommunalt driftbidrag: Planerad utbetalning i maj–juni.
  • Bidrag till dig som också får statligt bidrag: Planerad utbetalning vecka 15 (6–12 april).

Uteblivet bidrag

Om du inte har fått bidraget och utbetalningsdatumet har passerat kan det ha blivit något fel. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen via e-post och uppge vägnummer, person-/organisationsnummer och vilken bidragstyp det gäller.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Öppettider reception:
Måndag–torsdag 7.45–17.00
Fredag 7.45–16.00
Dag före helgdag 8.00–12.00

Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala