Aktuell situation för skolskjuts, färdtjänst och omsorgsresa

Uppsala kommun har den senaste tiden haft problem med inställda och försenade skolskjutsar, färdtjänst- och omsorgsresor. Det beror främst på brist på fordon, i samband med att kommunen skrivit nytt avtal med olika leverantörer. Det har även varit problem med kvaliteten i fordonen. Här hittar du aktuell information om situationen och vi uppdaterar sidan när det finns ny information.

I samband med att nytt avtal tecknas är det inte ovanligt att vissa problem uppstår under inkörningsperioden. När det dessutom var brist på fordon förvärrades situationen akut och många resenärer drabbades de första veckorna.
Läs mer om upphandlingen av nytt avtal under frågor och svar

Tillgång till fler fordon 

Från och med 9 september har kommunen fått tillgång till fler fordon vilket har gjort situationen mycket bättre även om det fortfarande finns brister. Vi ser just nu över möjligheten att öka antalet fordon ytterligare. Fram tills att vi har fler bilar till förfogande gör vi allt för att minimera antalet förseningar.

Färdtjänst 

För tillfället har vi svårt att utföra spontana resor med färdtjänst på vardagar mellan 14.30–16.00. Det beror på att det är många skolskjutsar den tiden på dagen. Eftersom vi fortfarande har en viss brist på bilar ber vi dig att helst boka resor på andra tider om du har möjlighet.

Se var din bokade bil är via appen Mina resor Uppsala

"Mina resor" är en app för att hantera resor inom den särskilda kollektivtrafiken för Uppsala kommun. Appen kan användas av dig som är vårdnadshavare till skolelev. I appen ser du var den bokade bilen är någonstans. Du kan även avboka resan via appen. Det finns även möjlighet att som vårdnadshavare få tillgång till en annan persons resor och då kunna administrera eller övervaka dessa.

Ladda ner appen "Mina resor Uppsala". Koppling sker genom vårdnadshavarens personnummer och barnets namn eller personnummer.

Ladda ned appen för Android
Ladda ned appen för Ios

Kommunen ser över möjligheten till ersättning till dig som haft utlägg

Kommunen ser nu över vilka möjligheter, skyldigheter och hinder som finns för att ersätta privata utlägg. För att göra en bedömning av behovet av ersättning ser vi gärna att du som fått göra egna utlägg i samband med inställda resor, skickar in kvitton på dessa till kommunen. Vi vill dock påpeka att det i dagsläget inte finns något beslut om att ersätta dessa resor.

Försenade resor med färdtjänst, där resenären fått vänta mer än 20 minuter omfattas av resegaranti där nästkommande resa blir gratis.

Fyll i blankett med ersättningsanspråk

Beskriv dina ersättningsanspråk och skicka in kvitto i original där resan har ersatts av annat färdmedel, tillsammans med blanketten. Du kan ladda ned blanketten och fylla i den digitalt innan du skriver ut den och signerar den.
Ladda ned blankett för ersättningsanspråk (PDF, 199 KB)

Skicka blanketten till:
Uppsala kommun
753 75 Uppsala

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter på färdtjänst eller skolskjuts kan du skicka e-post till: tc.synpunkter@uppsala.se