Uppsala bygglogistikcenter

1 mars 2018 fick Uppsala ett bygglogistikcenter som ska bidra till att minska transporter till och från byggprojekten i Rosendal, Ulleråker och Östra Sala backe. Genom att samordna transportflödet kan vi minska antalet byggtransporter i staden och växa mer hållbart.

Planerar, samlastar och kör ut leveranser

Uppsala bygglogistikcenter samlar ihop mindre leveranser och samordnar godsflödet till byggområden med hjälp av två huvudsakliga funktioner:

  • en leveransplaneringstjänst som byggherrarna och bygglogistikcenters personal använder för att boka och planera transporter.
  • en samlastningscentral som samlar ihop mindre leveranser och kör ut dem till respektive byggområde. 

Läs mer om Uppsala bygglogistikcenter på bygg.uppsala.se