Uppsala bygglogistikcenter

Uppsala bygglogistikcenter samlar ihop mindre leveranser och samordnar godsflödet till byggprojekten i Rosendal, Ulleråker och Östra Sala backe med hjälp av två huvudsakliga funktioner:

  • en leveransplaneringstjänst som byggherrarna och bygglogistikcenters personal använder för att boka och planera transporter.
  • en samlastningscentral som samlar ihop mindre leveranser och kör ut dem till respektive byggområde. 

Läs mer om Uppsala bygglogistikcenter på bygg.uppsala.se