Samrådshandlingar för detaljplaner

Samråd innebär att du har rätt att lämna åsikter och synpunkter på detaljplaner.  

Se aktuella samrådshandlingar och hur du kan lämna synpunkter på pågående detaljplanering på bygg.uppsala.se.