Markanvisningstävlingar

Kommunen kan ge markanvisningar till olika aktörer på byggmarknaden. Det innebär att ett byggbolag kan få ensamrätt för att utveckla ett byggprojekt på kommunens mark under en viss tid. Markanvisningen följs vanligen av att kommunen säljer marken till den som fått markanvisningen. I Uppsala kommun bjuder vi in byggföretag och andra att tävla för att få markanvisning, där de bästa projekten vinner.

Se aktuella markanvisningstävlingar och hur du kan delta på bygg.uppsala.se.