Detaljplaner

En detaljplan styr vad och hur man får bygga inom tätbebyggt område. På bygg.uppsala.se kan du

Kontakta enheten för detaljplanering

Telefon: 018-727 46 00. Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 9.00–11.00, onsdag 13.00–15.00