Detaljplaner

En detaljplan styr vad och hur man får bygga inom tätbebyggt område.

bygg.uppsala.se kan du

Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun.

Kontakta enheten för detaljplanering

Telefon: 018-727 46 00. Telefontid: måndag, tisdag, onsdag, fredag 9.00–11.00, torsdag 13.00–15.00