Detaljplaner

En detaljplan styr vad och hur man får bygga inom tätbebyggt område.

bygg.uppsala.se kan du

Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun.

Kontakta enheten för detaljplanering

Hantering av personuppgifter

Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Telefon: 018-727 46 00. Telefontid måndag, tisdag, onsdag 9.00–11.00, torsdag 13.00–15.00