Byggprojekt i Uppsala

På bygg.uppsala.se hittar du information om stadsutvecklingen i Uppsala kommun.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–16.00

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala