Referenssystem

Kommunen använder koordinatsystemet SWEREF 99 1800 och höjdsystemet RH 2000. 

Stomnät och stompunkter

Kommunen har ett omfattande stomnät i plan och höjd. Inom kommunen finns cirka 10 000 triangel- och polygonpunkter och 1 700 höjdfixar.

Beställa stompunkter

Kontakta avdelningen kart och mät om du har frågor eller vill beställa stompunkter.

Vid beställning, ange

  • stompunktsnumren
  • om beställningen gäller koordinatlista eller punktskiss
  • dina kontakt- och faktureringsuppgifter.

Stompunkter i karta

Hitta stompunkter på karta. Klicka på stompunkten för att se punktnumret.

För dig som arbetar med inmätning och projektering

Om du som användare eller producent av geografiska data är i kontakt med kommunen gäller följande:

  • När du levererar geografiska data till kommunen ska de vara i SWEREF 99 1800 och RH 2000.
  • Vid GNSS-mätning ska du använda Lantmäteriets geoidmodell SWEN17_RH2000 för att få rätt höjd över havet.
  • All geografisk information som lämnas ut, som till exempel kartor, detaljplaner, ritningar eller koordinater märks med gällande referenssystem.
  • Konktakta kart och mät om du behöver data i andra referenssystem, som till exempel SWEREF 99 TM, UK 72 eller RT 90, eller transformationer mellan UK 72 och det SWEREF 99 1800.

Kontakta kart och mät

Telefon (kommunens kontaktcenter): 018-727 00 00
E-post: gis@uppsala.se
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen kart och mät, 753 75 Uppsala