Karta över Uppsala kommun

Du kan titta på olika Uppsalakartor i kartan. 

Om du använder en dator går länkarna nedan till rätt kartlager. Om du använder en mobil enhet måste du själv välja lager under rubriken Teman.

I kartan hittar du till exempel:

Kontakta GIS och geodata

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Verkstadsgatan 3
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala