Karta över Uppsala kommun

Du kan titta på olika kartlager i Uppsalakartan.

Du hittar till exempel

Du kan också hitta kartor över Uppsala från 1858 och framåt genom att välja någon av de historiska kartorna i lagermenyn.

Kontakta GIS och geodata

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Verkstadsgatan 3
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala