Karta över Uppsala kommun

Du kan titta på olika kartlager i Uppsalakartan.

Du hittar till exempel

Du kan också hitta kartor över Uppsala från 1858 och framåt genom att välja någon av de historiska kartorna i lagermenyn.

Beslut om nya stadsdelsgränser

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om nya stadsdelsgränser. Vid sitt möte 23 april 2018 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet för ytterligare behandling.

Förslag till nya stadsdelsgränser:
Se de nya stadsdelsgränser på en karta

Pressmeddelande från 9 april 2018:
Läs mer om de nya stadsdelsgränserna

Kontakta kart och mät

Telefon (kommunens kontaktcenter): 018-727 00 00
E-post: gis@uppsala.se
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen kart och mät, 753 75 Uppsala